Hoppa till innehållet

Stimulansbidrag

LEA - lokal ekomisk analys

Vill ditt Byalag  - sätta fart på Bygden!
Börja med en LEA– lokal ekonomisk analys
Lokalekonomisk analys (LEA) – från lokalområde till färdig rapport
En LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder. En statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. Verktyget LEA är en viktig del i bygdens fortsatta utveckling.

Hela Sverige ska leva Skåne stöttar  Din  grupp med  medel  upptill 10 000 kr. 

Hör av dig med din intresseanmälan!

Sök stimulanspengar till din lokala utvecklingsgrupp!

Vi hjälper till med finansiering av lokala idéer!
Hela Sverige ska leva Skåne delar varje år ut stimulanspengar till lokala grupper som vill göra ett mindre projekt men inte har finansiering. Vi tycker att det är roligt att få förfrågningar om stimulanspengar så tveka inte utan använd vår blankett och ansök. Alla lokala utvecklingsgrupper som är registrerade i kontaktregistret inom Skåne kan ansöka. Vi har avsatt 50 000 kr i vår budget till lokala STIMULANSPENGAR.
Riktlinjer: Föreningar/Byalag/Utvecklingsgrupper (ej individer eller enskilda företagare) kan söka max 10 000 kr till projekt/verksamhet som gynnar bygden.

Projektet:
· måste gagna bygdens utveckling.
· måste inneha ett nytt mål – inte täcka driftskostnad eller en pågående aktivitet.
· vara genomfört inom 6-12 månader från ansökningsdatum.
· utbetalning sker med 50 % av sökt summa direkt och därefter på löpande kvitton över utgifter.
· ska visa samarbete mellan föreningsliv, privata sektorn och ev. offentliga sektorn.
· ska lämna in en slutrapport till Hela Sverige ska leva Skåne senast två månader efter angivet slutdatum med kort skriftlig rapport samt foto.

Ansökningsblanketten hittar du här som wordfil och du kan även välja den som pdf (för utskrift).
Vi tar upp ansökningar löpande under året, så det är bara att skicka in när du får en bra idé.

Mer information om stimulanspengarna kan du få via
Connie Asterman, ordförande
asterman[at]bredband[dot]net

Ansökan skickas med e-post till infoskane[at]helasverige[dot]se

Ansökningsblankett för ansökan om stimulansbidrag

Ansökningsblanketten som Wordfil  eller som pdf-fil (för utskrift).

Ansökan skickas med e-post till infoskane[at]helasverige[dot]se

Loggor för nedladdning

Här finns Hela Sverige Skånes olka loggor för nedladdning till webbsida och dokument.
Att användas efter godkänt stimulansbidrag.

Klicka på respektive länk.
När bilden visas, klicka på höger musknapp och välj därefter "Spara som".

Rund logga (png)
Rund logga (pdf)

Rektangulär logga (png)
Rektangulär logga (pdf)