Hoppa till innehållet

Stimulanspengar - ett bra sätt att få enkla projekt gjorda!

Föreningen Mellbymustarna

Mellbymustarna är ett exempel på en grupp som fick stimulanspengar till delfinansiering av sin äppelmustutrustning och nu kan arbeta med att inspirera till att ta hand om den fallfrukt vi har runt om i landskapet.
Inspirationsmustningar och öppna mustningsdagar låter folk gratis musta äpplen som de samlat in - ett trevligt sätt att använda en lokal resurs som annars fått ruttna bort.

Mer must i Skurup

Mer must i Skurup ger kommuninvånarna möjlighet att förvandla överbliven frukt till must.
Det är ett utvecklingsprojekt med Slimminge byalag som värd. 
Projektet har blivit verklighet med ett start- och stimulansbidrag från Hela Sverige ska leva Skåne samt ett ekonomiskt bidrag från Skurups Sparbank. 

Läs mer i Lokaltidningen.
Även Skånska Dagbladet har ett reportage från mustningen den 22-23 oktober på Svaneholm.