Hoppa till innehållet

Läs mer om vårt arbete

Hur arbetar Hela Sverige ska leva Sjuhärad?

Utvecklingsgrupperna väljer årligen ledamöter till HSSL Sjuhärads styrelse, två från varje kommun. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare bildar HSSL Sjuhärad arbetsutskott. Styrelsen adjungerar följande organisationer till sig: Coompanion Sjuhärad, ABF Sjuhärad, Vuxenskolan Sjuhärad och Hushållningssällskapet i Sjuhärad.


Låt oss hjälpa er!

Exempel på insatser vi gör och kan hjälpa er med

 • Vi ger ut informationsbrev med tips och nyheter.

 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när det uppstår problem.

 • Vi planerar och genomför aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Västra Götaland.

 • Vi bevakar att EU-medel och andra stöd kommer utvecklingsgrupperna till godo.

 • Vi är språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang.

 • Vi ordnar utbildningar och studieresor efter önskemål.

 • Vi planerar och genomför paneldebatter och konferanser.

 • Vi representerar Sjuhärads utvecklingsgrupper bland annat inom Leader Sjuhärad, Social ekonomi Sjuhärad, Coompanion Sjuhärad, Landsbygdsprogrammet inom Västra Götaland och i Hela Sverige ska leva.

 • Vi skriver remisser, debattinlägg och mycket mer för att kunna tillvarata utvecklingsgruppernas och landsbygdens intressen i Sjuhärad.


   

Senaste aktivitet