Hoppa till innehållet

Läs protokoll m.m.

Styrelseprotokoll 2019

(Protokollen publiceras efterhand under året)

Styrdokument

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är en ideell förening där organisationen styrs av årsmötet och verksamheten av styrelsen och arbetsutskottet.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad ingår tillsammans med de andra 23 länsbygderåd i Sverige i Riksorganisationen "Hela Sverige ska leva".

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är också medlem i föreningen "Lokal Utveckling Västra Götaland" som är en sammanslutning av Västra Götalands länsbygderåd (Länsbygderådet Skaraborg, Hela Sverige ska leva Fyrbodal och Göteborgsregionens Länsbygderåd).

Vill du veta mer om hur Hela Sverige ska leva Sjuhärad styrs och vilka andra styrdokument och policys som finns kan du titta på dessa här nedan. Klicka på länkarna så öppnas dokumenten i pdf.format