Hoppa till innehållet

Finansiera er idé

Stimulansbidrag till utvecklingsgrupperna i Sjuhärad

Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad kommer i budget för 2019 att avsätta pengar för att hjälpa till att utveckla bygden.

Din utvecklingsgrupp har möjlighet att ansöka om bidrag till: Projekt som utvecklar orten t ex marknadsföring, broschyrer eller medverkan vid konferenser, seminarier el dylikt som kan tjäna till inspiration för fortsatt utveckling av din bygd.

Maxbelopp att ansöka är 5000: -

Ansökan skall innehålla:

  • Typ av projekt, budget, ändamål
  • Ansökan ska vara beviljad när projektet startar
  • Endast, med kvitto, redovisade utgifter ersätts
  • Ev. medfinansiering
  • Ev. egeninsats

Bidraget betalas ut så långt avsatta medel räcker. Vi tar emot och bedömer ansökningarna löpande. Du kan alltså sända in när som helst under året!

Ansökan sänds till Tina Yngvesson, tinaredcap@gmail.com eller till Margareta Bjälkemo m.bjalkemo@telia.com

Välkommen med din ansökan!