Hoppa till innehållet

Vi jobbar med lokal service.

I varje kommun ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.

De nya modellerna från de elva deltagande kommunerna ska dokumenteras och presenteras på spridningskonferensen den 16 oktober 2019, tillsammans med en framtagen kunskapsbank för spridning och implementering. Hela Sverige ska leva kommer också att bilda en servicegrupp som arbetar vidare med servicefrågan och spridning efter projektets slut. 

Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och landsting.

Nio stycken lokala processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett processledarnätverk som leds av en projektkoordinator.

Projektägare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Projekttid: september 2017 – februari 2020

Projektbudget: 16 095 000 kronor

Projektpartners och medfinansiärer: Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Dalarna, Sveriges kommuner och landsting, Arvidsjaurs kommun, Skellefteå kommun, Storumans kommun, Älvdalens kommun, Ludvika kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Ljungby kommun, Älmhults kommun, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Kronoberg.

Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. 

Kontaktperson: Claes Becklin, Hela Sverige ska leva, projektkoordinator ”Service i samverkan”

Tel:  0705-658410  epost: claes.becklin@helasverige.se