Hoppa till innehållet

Vi jobbar med lokal service.

I mars 2020 har projektet Service i samverkan pågått i drygt två år. Under denna tid har det anordnats hundratals möten då de närvarande diskuterat hur servicen och samverkan ser ut i deras kommuner och framför allt hur man vill att en plattform för samverkan mellan kommun, invånare, föreningsliv och näringsliv ska se ut i framtiden.

De erfarenheter och kunskaper som kommit fram under alla möten med den lokala, kommunala och regionala nivån har dokumenterats och kommer nu att utgöra underlag till en kunskapsbank. Kunskapsbanken kommer att vara webbaserad och lanseras i sommar.

Kunskapsbanken kommer att innehålla verktyg för framtida samverkan och serviceutveckling gällande till exempel modeller, metoder, verktyg, vägledning och processer. Den ska kunna användas av de lokala utvecklingsgrupper, kommuner och regioner som deltagit i projektet. Även andra grupper, kommuner och regioner som vill ha inspiration och idéer på hur de kan jobba med service i samverkan, ska kunna söka efter detta i kunskapsbanken. 

Kunskapsbanken blir även en hjälp för kommuner och lokala utvecklingsgrupper i arbetet med att ta fram och genomföra kommunala serviceplaner.

I flera av de deltagande kommunerna kommer man att starta lokala servicelösningar som innehåller något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.

Den 16 oktober anordnades en spridningskonferensen på Arlanda Hotellby under temat ”Vem ansvarar för servicen på landsbygden 2030?” Under denna konferens kommer det att föras diskussioner om olika lösningar och lärdomar utifrån de erfarenheter som gjorts i projektet. Medverkade gjorde representanter för regeringen, Sveriges Kommuner och regioner, Tillväxtverket, kommuner samt för den lokala nivån.

Projektägare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Projekttid: september 2017 – november 2020

Projektbudget: 16 095 000 kronor

Projektpartners och medfinansiärer: Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Dalarna, Sveriges kommuner och landsting, Arvidsjaurs kommun, Skellefteå kommun, Storumans kommun, Älvdalens kommun, Ludvika kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Ljungby kommun, Älmhults kommun, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Kronoberg.

Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. 

Kontaktperson: Sigrid Larsson, Hela Sverige ska leva, projektkoordinator ”Service i samverkan”

Telefon:  070-249 05 86
E-post: sigrid.larsson@helasverige.se