Hoppa till innehållet

Trappsteg fyra: Självkänsla

Det fjärde steget Maslow pratar om är självkänsla, makten att kunna forma sitt liv, att kunna vara med och påverka och bestämma vad som ska hända och känna uppskattning för att man finns och för det man gör.

Det fjärde trappsteget är självkänslan. Det här är en mer abstrakt nivå som handlar om inflytande, makt, om samhällsnormer, om den rådande storstadsmaktordningen och den rådande världsbilden. Det är viktigt att dels känna att man har makt och inflytande över sin egen vardag och att man kan påverka samhället man bor i, att det finns en demokrati, men också att känna sig betydelsefull. Att känna sig stolt över sin hembygd.

Läs mer om vårt arbete med lokalt inflytande här!