Hoppa till innehållet

Trappsteg fem: Självförverkligande

När man har alla dessa grundläggande delar kan man nå det femte trappsteget som är självförverkligande – där man blir allt som man kan vara.

Det femte steget är självförverkligande. Där sker innovation, kreativitet, entreprenörskap – det är det visionära steget där samhället "blir allt det kan vara". Men för att nå dit måste de andra stegen på trappan finnas – om man är upptagen med att hålla lanthandeln öppen eller bygga bredband är det svårt med självförverkligande. När vi pratar om ett land i balans betyder det ett land som nått det femte trappsteget.

Det här säger vi om ett land i balans!