Hoppa till innehållet

Staffan Nilsson

Staffan har varit mjölkbonde sedan 1976, då han flyttade till byn Björsarv i Bjuråker som ligger i Hudiksvall kommun. Hans första lokala uppdrag var som ordförande i byns samhällsförening. Även om invånarna är få till antalet så har de sin egen bylokal, Baracken och ansvar för vägbelysning med mera.  Och Staffan betesputsar regelbundet byns fotbollsplan, även om det är länge sedan bollen rullade där.

Staffan har länge funnits i kanten av Hela Sverige ska leva genom andra föreningsuppdrag. Han bor i det område som efter landsbygdskampanjen, i slutet på 80-talet, blev en egen första-nivå efter den kommunala, nämligen i Svågadalen.

– Där röstar vi fram en egen opolitisk nämnd som med eget ansvar hanterar många kommunala uppgifter i vår dalgång, berättar Staffan.

Genom andra förtroendeuppdrag inom folkbildning, LRF och annat har han ofta varit i kontakt med Hela Sverige ska leva  och även deltagit på några landsbygdsriksdagar innan han blev en av två ordföranden 2013.

Staffan har en gedigen erfarenhet av EU:s korridorer. Han har varit ledamot och även ordförande för EU:s Ekonomiska och Sociala Kommitté, EESK, som utöver alla andra frågor där EU har ansvar och kompetens att hantera, har både jordbruks- och landsbygdsfrågor haft stort fokus.

Vi har olika landsbygder i hela Europa liksom i Sverige, konstaterar Staffan.

– Hela Sverige ska leva var med och startade European Rural Communities Alliance, ERCA, där jag för närvarande är ordförande. ERCA har fått plats i några av de dialoggrupper som EU har för landsbygdsutveckling, vilket också ger oss en god överblick över utvecklingen inom EU, säger Staffan.

Staffans huvudintressen är europeisk politik, det civila samhället och demokratifrågor.