Hoppa till innehållet

Pia Tingvall

Pia har varit engagerad i landsbygdsfrågor och demokratifrågor så länge hon kan minnas. De senaste 25 åren professionellt och som förtroendevald på olika sätt. Hon har arbetat i styrelsen för Hägerstad Kättilstad Bygdekommitté och är nu ordförande sedan många år. Det arbetet ledde till engagemang i Hela Sverige ska leva Östergötlands styrelse, där hon är ordförande sedan flera år. Hon har arbetat inom Leader (numera lokalt ledd utveckling) som projektledare, ledamot av LAG och styrelse. Förutom detta har Pia en bakgrund som politiskt aktiv på kommunnivå och har tjänstgjort i nästan samtliga nämnder, fullmäktige och avslutade som kommunstyrelsens ordförande. För närvarande arbetar hon i Coompanion Östergötland som verksamhetsutvecklare. Hon bor på en gård på landsbygden sedan 1991 år och är utbildad ekolog vid Linköpings Universitet.

– Just nu brinner jag mest för den lokala produktionen av mat. Jag har börjat odla mycket själv och är engagerad i REKO-ringar och andelsodling, säger Pia som arbetar som volontär i en lokal butik med endast lokalt producerade varor.

Pia tror vi måste ta tillbaka makten över vår egen mat.

– Jag tror på att sprida goda exempel på hur andra gör och inspirerande förebilder. En stor inspiration för mig är Sara Bäckmo som driver Skillnadens trädgård. Landsbygden står för många nycklar till lösningar på dagens och framtidens samhällsutmaningar. Där vill jag finnas med och bidra, säger Pia.

Pia vill bidra med den erfarenhet och de nätverk hon har till Hela Sverige ska levas styrelse, för att föra vår organisation framåt.

– Det är också ett sätt att få en större och fördjupad kunskap, kontakter och inspiration för mig själv personligen och för de olika sammanhang där jag lever och verkar, säger Pia.