Hoppa till innehållet

Jan Runfors.

Jan Runfors är en av två ordförande i Hela Sverige ska leva Stockholms län. Hans intresse för lokalt demokratiskt utvecklingsarbete började i Stockholmsförorten Rågsved, där han var med och bildade en förening, inspirerade av Hela Sverige ska leva och byarörelsen. ”Precis som på landsbygden är förorterna i Sverige i medier utsatta för en beskrivning som vi inte känner igen oss i. Att människor i sina bygder ska känna stolthet där de lever, ha inflytande över utvecklingen i sin bygd över tid och inte bara vid valurnan vart fjärde år. Det är det som förenar lokalt utvecklingsarbete på landsbygden och i förorten”, menar Jan.

”Vi i Hela Sverige ska leva behöver varandra i stad och på landsbygd. Vi behöver få fler människor med utländsk bakgrund och svenskar att se möjligheterna med att leva på vår landsbygd. Att fler människor lever på landsbygden är helt nödvändigt för den hållbara utvecklingen”, anser han och tog uppdraget att sitta i Hela Sverige ska levas styrelse bland annat för att vi behöver utveckla samarbetet mellan stad och land och för att öka byarörelsens arbete med integrationsfrågorna. ”Jag tycker att det är ett mycket kreativt och roligt uppdrag”, säger Jan.    

Jan är gift sedan 40 år och har tre barn och ett barnbarn. Han har arbetat ideellt inom byarörelsen, i kommunalarbetarförbundet och som tjänsteman med lokalt utvecklingsarbete på olika sätt i drygt trettio år. Han är representant för Hela Sverige ska leva i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och i Övervakningskommittén för Socialfonden.