Hoppa till innehållet

Irene Oskarsson.

Irene Oskarssons arbete med lokal utveckling har tagit sig uttryck i engagemang som förtroendevald i en av landets mindre kommuner. Under sin uppväxt var hon engagerad i frikyrkan och senare i Svenska kyrkan. Hon har också tidigare jobbat för Svenska kyrkan i landsbygdsförsamlingar och på en stiftsgård.

Irene har arbetat mycket med lokalsamhällets frågor under sina år i riksdagen (2006-2014), då hon hade ett tydligt fokus på landsbygds-, miljö- och näringslivsfrågor. De senaste åren har hon lagt mycket kraft på bland annat hembygdsrörelsen i Jönköpings län, där hon bor. Irene har också alltid sett behovet av att arbeta med byagrupper och lokala föreningar som förtroendevald på lokal och regional nivå. ”Det är i dessa grupper som mycket av utvecklingsenergin för en bygd finns”, menar Irene. Som ledamot i den senaste landsbygdskommittén ser hon som en viktig uppgift att hela tiden jobba för att förena land och stad.

Landsbygdens näringsliv och arbetet med en fungerande infrastruktur är två saker som engagerar Irene. ”Det som driver mig är att jobba för en ökad kunskap hos förtroendevalda om förutsättningarna för en god utveckling i hela landet. Jag ser också behovet av att jobba med att integrera alla nivåerna i både Hela Sverige ska leva och i andra organisationer. En stark organisation behöver en tydlig struktur som gör att basens kunskap kan komma fram och bli grunden för utvecklingsarbetet”, säger hon.

I styrelsearbetet för Hela Sverige ska leva tror Irene att hon kan bidra med sin erfarenhet som förtroendevald på olika nivåer. Hennes många år av påverkansarbete tror hon också kan vara en tillgång. ”Sedan är demokratiarbetet i en folkrörelse viktigt att stå upp för, får man frågan och förtroendet att bära det vidare är det en förmån. Jag hoppas kunna ge mitt bidrag som ledamot i styrelsen”, avslutar Irene, som förutom det uppdraget även sitter i styrelsen för Hela Sverige ska leva Jönköping.