Hoppa till innehållet

Britt-Louise Berndtsson.

Britt-Louise har vuxit upp och bott på landsbygden nästan hela sitt liv. Och landsbygden, i Britt-Louise fall, är norra Blekinge och sydligaste Småland.

– Naturen har alltid varit och är fortfarande oerhört viktig för mig – att finnas i den och leva med den. Pendling och behovet av bra vägar samt kommunikationer har jag också livslång erfarenhet av och förståelse för, säger Britt-Louise.

Landsbygdslivet har också gett henne kunskaper om hur det är att vara småbrukare och egenföretagare på landsbygden både genom nära anhöriga och grannar.

Hon har haft ett omväxlande arbetsliv och hunnit med mycket: språklärare, VD-sekreterare, projektsamordnare både nationellt och gränsöverskridande. Det sistnämnda innebar att hon bland annat jobbat mot de tidigare sovjetstaterna, men även mot Rwanda och andra utvecklingsländer.

Britt-Louise är centerkvinna och sitter i kommunfullmäktige i Tingsryds kommun Hon är vice ordförande i Tingsrydsbostäder och förtroendevald även i Vägrådet i kommunen. Vidare är hon även engagerad på regionnivå och är ordförande i regionfullmäktige i Region Kronoberg, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott och ledamot i Regionteatern Blekinge & Kronoberg. Hon har även uppdrag inom EU:s fonder.

Britt-Louise är även aktiv inom föreningslivet och är sedan år 2012 ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg https://www.sv.se/. Hon är även ordförande i Föreningen Norden i Kronobergs distrikt och i Tingsryds avdelning, sitter med i Bygdegårdarnas Riksförbunds Landsbygdsråd https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/landsbygdsutveckling/landsbygdsradet/ och ingår i styrelsen för Centerpartiet i Kronoberg.

Sist, men inte minst, ledde Britt-Louise arbetet med att bygga rejält fibernät i hemsocknen, en av många fiberföreningar i hemkommunen.

– Jag brinner för mina tre barnbarn, jämställdhet, allas lika värde, natur, kultur, gränsöverskridande samarbete och landsbygdens utvecklingsmöjligheter, säger Britt-Louise som vill bidra till spännande idéer och se dem förverkligade.

– Det är också därför jag tackat ja till att ingå i styrelsen för Hela Sverige ska leva. Jag vill kunna påverka tidigt i processen. Min drivkraft är att kunna göra skillnad i stort och smått. Stad och land hand i hand, säger Britt-Louise.