Hoppa till innehållet

Bengt Grönblad.

Bengt Grönblad är ordförande för Hela Sverige ska leva Blekinge län. Han har jobbat med lokal utveckling i 30 år, som politiker samt i olika projekt. Dessutom har han arbetat med bland annat fastighetsskötsel och byggnationer. Landsbygdsfrågor är för en landsbygdspolitiker något självklart, menar han, och det ideella arbetet är en viktig del i alla föreningar på landsbygden.

De frågor han mest driver är kontakt med länsavdelningens medlemsorganisationer i Blekinge, bostäder på landsbygden, servicepunkter samt hjälp till småföretag, vilket är frågor som är viktiga för landsbygdsutvecklingen i Blekinge.

Han tog uppdraget som styrelseledamot i Hela Sverige ska levas riksorganisation på grund av sin bakgrund och för att han sett att många frågor måste lyftas i en central organisation typ Hela Sverige ska leva – det ger tyngd och kraft och beslut i många frågor, menar Bengt.