Hoppa till innehållet

Hela Sveriges jämställdhetsarbete.

Vi har under alla år arbetat aktivt för att främja jämställdheten i vår organisation. Vi har drivit projekt för att stärka kvinnors entreprenörskap, vi producerar och sprider material om jämställdhetsfrågor, vi har drivit kampanjen #jämställtmöte där vi mätte och jämförde mäns och kvinnors talartid på våra styrelse- och ordförandemöten och offentliggjorde resultaten, och vi håller workshops för att förbättra stämningen på våra evenemang och öka medvetenheten om härskartekniker, sexuella trakasserier och hur vi kan förebygga detta och stödja varandra. Vi har en kvinnlig och en manlig ordförande och vi har en jämställdhetsgrupp som sköter mycket av det praktiska arbetet.

Vi har ambitionen att bli Sveriges mest jämställda organisation och vi vill bidra till att Sveriges jämställdhetspolitiska mål uppnås. Tre principer guidar vårt arbete:

  • Alla ska ha samma möjligheter att delta i rörelsens arbete.
  • Alla ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist.
  • Vi ska ha ett jämställdhetsperspektiv på allt vi gör.

Vi vill både inspirera andra och bli inspirerade i vårt eget jämställdhetsarbete. Så berätta för oss: Hur arbetar ni med jämställdhet i era organisationer, byalag och föreningar? Vad är viktigast att fokusera på, tycker ni?

Ni kan e-posta Inga Rundström i Hela Sverige ska levas jämställdhetsgrupp: inga.rundstrom[at]helasverige[dot]se


Hela Sveriges jämställdhetsbroschyr

Enkel introduktion till jämställdhetsarbete, med många små tips som förenklar arbetet. 8 sidor.

Hela Sveriges jämställdhetsstrategi

Här kan ni ladda ner vår jämställdhetsstrategi, som guidar vårt jämställdhetsarbete i organisationen.