Hoppa till innehållet

Utvecklingsstöd för företag på landsbygden

Hos Leader Folkungaland finns möjlighet att söka stöd för den som vill utveckla sitt företagande på landsbygden. 
Stödet kan sökas för insatser som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. 

Några exempel på insatser kan vara:
* Satsa på nya affärsområden
* Kompetensutveckla hela företaget eller enskilda anställda
* Köpa in kompetens för att produktutveckla
* Marknadsföring (omställning)
* Investeringar (maskin, öka produktionsyta)
* Att ställa om till e-handel

Stödet kan beviljas mellan 40 och 70 procent av de stödberättigande utgifterna men upp till 200 000 kronor. Minsta möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor. 

Vem kan söka?
Företagare från Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg eller västra delen av Norrköping som vill starta, ta över eller utveckla ett företag på landsbygden kan söka projektstöd till företag.

Kontakta Jeanette Unér för mer information