Hoppa till innehållet

Sök projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland!

Har ni idéer som kan utveckla den regionala tillväxten? Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar prioriteras extra just nu. Läs mer här: www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Oestergoetland/Pdf-filer/Inbjudningar/ProjektutlysningLst201706.pdf

Läs mer om kommande landsbygdsdebatten om Godegård 30 januari!

Vänd på perspektivet - debattartikel i Corren