Hoppa till innehållet

Här hittar du skriftligt material samt tips på litteratur, filmer m m


Välkommen till vår digitala bokhylla där du hittar allt skriftligt material som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva producerat under de senaste åren.

Här finns även material från våra länsavdelningar som vi tror kan vara till glädje utanför länsavdelningens gränser.

Här finns broschyrer som presenterar oss, här finns goda exempel, rapporter och erfarenheter från olika projekt vi drivit, med mera. Allt är sorterat under ämnesrubriker.

Det mesta av vårt material trycks i en begränsad pappersupplaga, men det går alltid bra att ladda ner materialet i PDF-form.

Allt vårt material är gratis och kan beställas per e-post från kansliet på info@helasverige.se Något undantag kan finnas, men anges i så fall tydligt i anslutning till beskrivningen av skriften. 

Här hittar du allt material som du kan beställa


Tips på litteratur

Läget i landet är en rak och tankeväckande beskrivning av landsbygdernas kris. Journalisten Po Tidholm tecknar den svenska regionalpolitikens historia, fångar dagens utveckling och föreslår också en och annan lösning.


Tips på rapporter (tryck på titeln för att läsa mera)

Sociala företag i Sverige - kartläggning och dialog om definition 

Här kan du läsa om hur socialt företagande ser ut i Sverige och vilka kriterier som används i fem andra länder, samt ett utförligt resonemang om för- och nackdelar med en eller flera tydligare definition/er av socialt företagande. Rapporten utmynnar i ett förslag på en tre-stegsraket för att tydliggöra socialt företagande i Sverige, för att på så sätt mer effektivt kunna stärka dem som nycklar för en hållbar tillväxt och utveckling.

Utvärdering av program för socialt företagande och samhälls­entreprenörskap 2018 - 2020

Här kan du ta del av den utvärdering som Sweco gjort av Tillväxtverkets program för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap under 2018-2020. Rapporten grundar sig främst på enkäter och intervjuer med projektägare, nyckelaktörer samt projektens slutrapporter. Den omfattar även en översyn av programmets förutsättningar samt rekommendationer på fortsatt arbete för att främja socialt företagande i Sverige, för att på så sätt mer effektivt kunna stärka dem som nycklar för en hållbar tillväxt och utveckling.


Tips på filmer (tryck på titeln för att se mera)

* Hem till byn är en svensk dramaserie om några familjers liv i en by på landsbygden, som drabbas av avbefolkning och nedläggningar.

* Potatishandlaren Bonden Johansson börjar bli gammal och oroar sig för dottern Märta. Hon är ett duktigt fruntimmer som sköter gården perfekt, men hon är inte så purung precis och Johansson oroar sig för att Märta ska gå obrukad genom livet. En dag dyker potatishandlaren Sture upp. 

* Baddjävlar är en humoristisk TV-pjäs om sommarens motsättningar mellan badgäster och ortsbor, mellan hederlighet och ohederlighet, mellan ekonomiskt övertag och vanlig klurighet.

Midvinterduell En rasande vendetta mellan småbrukare Egon Lundin och Statens vägverk. Kampen gäller en mjölkpall som verket finner olämpligt placerad. Det blir en strid på liv och död.

Honungslandet På den nordmakedonska landsbygden lever Hatidze, en av de sista i sitt skrå. Hon är den sista kvinnan i Europa som samlar vildhonung. Med varsamhet och sin expertis förvaltar hon sina bikolonier med stor respekt och vördnad för de små djuren, så vitala för planetens ekosystem. Men när en kringresande familj installerar sig i huset intill hennes, förändras hennes förutsättningar. Honeyland är Nordmakedoniens Oscarsbidrag och ett häpnadsväckande vackert porträtt av ett unikt liv.