Hoppa till innehållet

Läs mer om hur Du kontaktar oss!

Styrelsens arbetsutskott: Tommy Aarna, Pia Tingvall och Per-Inge Planefors. Foto: Hedda Jansson.

Kontakta oss på HSSL - Östergötland

Kansli

Vi har ett kansli som för närvarande bäst nås via e-post. Hedda Jansson svarar på: ostergotland@helasverige.se.

Styrelse, valberedning och revisor 2017

Ordinarie ledamöter

Ordförande, Pia Tingvall, pia[at]helasverige[dot]se
tfn 070 - 999 16 56

Vice ordförande, Tommy Aarna, tommy[at]tommyaarna[dot]se

Kassör, Per-Inge Planefors, planefors[at]live[dot]se

Eva Lindblad, eva.lindbla(at)gmail(dot)com

Lelle Karlsson, vbklelle[at]gmail[dot]com

Ilse Straatman, ilse.straatman[at]hotmail[dot]com

Ersättare

Jan-Erik Olofsson, janerik[at]olofson[dot]st

Anna Holm, bardoglio[at]hotmail[dot]com

Valberedning

Sammankallande: Camilla Carlsson camilla.carlsson[at]coompanion[dot]se

Revisor

Motala Revisionsbyrå