Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss

Styrelsemöte i coronatider via zoom 2020 11 16

 

Kontakta oss på Hela Sverige ska leva Östergötland

Vi har ett kansli som för närvarande bäst nås via e-post ostergotland@helasverige.se

Förslag eller frågor till styrelsen

Du är välkommen med förslag på frågor som du vill att styrelsen ska behandla.                          Vår ordförande heter Pia Tingvall och du når henne på telefon 070-638 00 82 eller via                  e-post: pia.tingvall@coompanion.se                                                 

 

Styrelsen 2020/2021

Styrelse, valberedning och revisor 2020

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Pia Tingvall, pia.tingvall@coompanion.se telefon 070-638 00 82

Vice ordförande: Tommy Aarna, tommyaarna@hotmail.com 

Kassör: Lars-Olof Johansson, lars-olof.johansson@sv.se 

Eva Lindblad, eva.lindblad@gmail.com

Lelle Karlsson, vbklelle@gmail.com

Ilse Straatman, ilse.straatman@hotmail.com

Madeleine Öberg, m.oberg@live.se

Ersättare

Mia Götesdotter, mia.gotesdotter@gmail.com

Valberedning

Sammankallande: Camilla Carlsson camilla.carlsson@coompanion.se

Ewa Carlgren Nilsson ewa.carlgren@helasverige.se

Revisorer

Motala Revisionsbyrå godkänd revisor Sture Larsson

Föreningsrevisor Kjell Eriksson

Styrelsemöten

Önskar du ta del av dagordning, protokoll eller vill föreslå något som bör tas upp av styrelsen, kontakta vår ordförande Pia Tingvall per mail: pia.tingvall@coompanion.se