Hoppa till innehållet

Servicebanken är en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service

Här hittar du verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan på din ort. Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

Till Servicebanken


Baserat i erfarenheterna från projektet Service i samverkan har vi här samlat våra bästa tips för hur vi skapar bra möten och vad vi bör tänka på innan, under och efter mötet!

Checklista för bra möten


Lokalekonomisk analys (LEA). En traditionell LEA bygger bland annat på ”hård statistik” från Statistiska centralbyrån, som man kan köpa i ett färdigt paket för området. En LEA innehåller även en ”mjuk inventering” av bygdens resurser och bygger på lokal kännedom och eftersökningar i andra källor.

Läs mera om att ta fram en LEA


Lathund för gratis statistik till LEA. Lathunden visar vägen till gratis statistik som synliggör de ekonomiska flödena i bygden och som delvis kan ersätta det statistiska material man köper från SCB när man planerar att göra en Lokalekonomisk analys.

Läs mera om lathunden


Lokal utvecklingsplan (LUP). Syftet med en lokal utvecklingsplan är att ta fram en gemensam viljeinriktning för bygden, hur framtiden i bygden ska se ut och hur man når dit. 

Läs mera om att ta fram en LUP