Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör

Hela Sverige ska leva Östergötland.

Hela Sverige ska leva Östergötland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden och arbeta för en balans mellan stad och land.

Hela Sverige ska leva Östergötland fungerar också som en länk mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för landsbygdsutveckling.

Våra främsta uppgifter är att bevaka de lokala gruppernas intressen regionalt och nationellt, bedriva opinionsarbete i kontakter med myndigheter och organisationer samt stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet i länet.

Vi anordnar även mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kulturella upplevelser samt erbjuder stöd och utbildning för att stimulera de lokala utvecklingsgrupperna att sprida information om aktiviteter som stärker samhörigheten på landsbygden samt mellan stad och land. 

Vår uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området inom de 13 kommunerna: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

I vårt arbetsområde Östergötlands län ingår två Leaderområden och för närvarande företräder vi 194 lokala utvecklingsgrupper - byalag, samhällsföreningar och andra som arbetar för sin bygd runt om i länet.

Hela Sverige ska leva Östergötland är ett av 24 länsbygderåd, som är den regionala verksamheten i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Det är till oss du vänder dig om du har en lokal eller regional fråga du vill diskutera. Här kan du läsa mera om vår Handlingsplan

Vill din förening bli medlem i Hela Sverige ska leva Östergötland? Klicka här för information 


Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två stora uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är att ”stärka lokalt” och det andra är att ”påverka nationellt”.

Stärka lokalt är grunden för vår verksamhet, att stärka våra medlemmar, alltså lokala utvecklingsgrupper, föreningar och andra som arbetar med lokal utveckling i sina bygder. Detta gör vi exempelvis genom att lyfta goda exempel, underlätta samverkan och kunskapsöverföring, stötta lokala projekt och driva nationella spjutspetsprojekt.

Påverka nationellt är viktigt för att kunna stärka lokalt. Vi vill synliggöra villkoren för landsbygden och vara en kommunikationskanal mellan våra medlemmar och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt för oss att driva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.

Allt vårt arbete genomsyras av fyra kriterier: demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Vi ska arbeta demokratiskt och främja demokrati påalla nivåer, vi strävar efter mångfald i alla våra strukturer, vi arbetar med omställning till ett hållbart samhälle och vi främjar jämställdhet.

Här hittar du Hela Sverige ska levas Presentationsbroschyr

Här hittar du Hela Sverige ska levas Landsbygdspolitiska program

Läs mer om vårt uppdrag i vårt dokument Hela Sveriges Strategi 2017-2020

Här hittar du en länk till Hela Sverige ska levas hemsidahelasverige.se