Hoppa till innehållet

Här får du tips på goda exempel och nya idéer


Den rullande servicepunkten

Det finns fysiska servicepunkter och digitala servicepunkter. Och så finns det mobila servicepunkter på hjul! I Motala kom de på den smarta idén att inrätta en servicepunkt på biblioteksbussen. Eftersom bussen trafikerar kommunens alla hörn, genererar den även ett stort intresse för människorna i byarna på landsbygden och anses av många vara den enda servicen som finns kvar. De platser där bussen ska fungera som servicepunkt är knutpunkter där personer på landsbygden av olika anledningar samlas. 

Här kan du läsa mera


Projektet ”Tomma hus” letar metoder för att ta tillvara fastigheter

Sedan början av 2020 har Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion, Motala kommun och Lantmäteriet arbetat i projektet ”Tomma hus” vars syfte är att hitta metoder och verktyg för de kommuner som vill arbeta med hur man ska ta tillvara outnyttjade resurser i form av fastigheter. I Motala kommun har man kartlagt tomma fastigheter och valde att engagera byalagen i de olika kommundelarna. Lantmäteriet har tagit fram en mycket användbar app för projektet. Den innebär att när man hittat ett tomt hus, så öppnar man appen, skriver in efterfrågade data och kan då få veta vem som äger fastigheten. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Östergötland.

Här kan du läsa mera

Tomma hus på landsbygden ska bli bebodda

"Om fler familjer flyttar till landsbygden för att bo och leva där kommer det leda till att landsbygdsborna får ett bättre underlag för service, säger Pia Tingvall från Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland.

Här kan du lyssna när Pia Tingvall intervjuas i P4 Östergötland

Webbinarium tomma HUS

"Vi vet att det finns ett stort behov av boenden på landsbygden. Tanken med projektet är att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används och sedan fylla dem med boende/verksamhet. Hitintills har vi identifierat ca 200 objekt som lagts in en via en helt unik app som Lantmäteriet tagit fram. Det finns redan nu metoder och erfarenheter som vi kan dela med oss av"

Medverkar gör Anders Bengtson och Torbjörn Karlsson, Motala kommun samt Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland och Camilla Carlsson Coompanion Östergötland.

Här kan du lyssna på webbinariet som sändes den 29 oktober 2020.


Kommunala servicepunkter som biblioteksombud

Åtvidabergs kommun har startat kommunala servicepunkter tillsammans med lanthandlarna i Grebo, Björsäter och Sjöberga. En av tjänsterna på servicepunkterna är att lanthandlarna är biblioteksombud. Det innebär att man som invånare reserverar böcker m m på bibliotekets webbplats och väljer sin lanthandel som utlämningsställe. Böckerna transporteras till lanthandeln med skolskjutsturen och sedan hämtar man sin reservation precis som man hämtar andra paket i affären. Det har blivit populärt bland landsbygdsinvånarna och är ett enkelt sätt för kommunen att med hjälp av lanthandlarna nå ut med bibliotekets tjänster på landsbygden. 

Här kan du läsa mera


Auto_mat i Askeby, Vallastaden och Ekängen

Auto_mat är ett helt nytt koncept som bygger på att man legitimerar sig i butiksentrén med mobilt Bank ID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en tydlig och snabb självscanningskassa. I butiken finns ett fräscht sortiment av basvaror, mejerivaror, frysta varor och grönsaker. När man kommer till utcheckningen möts man av en enkel och effektiv självscanningskassa. Man scannar sina varor genom att dra dem förbi scannern vid kassan. När alla varor är scannade betalar man med sitt vanliga betalkort i en kortterminal.

Här kan du läsa mera


Nya sätt för lanthandlaren och kunderna att mötas

Runt om på Sveriges gles- och landsbygder växer det fram nya sätt för återförsäljare av livsmedel och konsumenter att mötas. Ett exempel på detta är de obemannade livsmedelsbutikerna. Ett annat sätt är leveranser av matkassar till en specifik plats för avhämtning. I Godegård i Motala kommun skedde just detta, där den lokala ICA-handlaren i Tjällmo började leverera matkassar till den plats där den tidigare livsmedelsbutiken i Godegård fanns.

Här kan du läsa mera


Varuboxar för flexibel handel

Tack vare utökad digital infrastruktur och progressiv teknik har dörrar öppnats för nya och innovativa sätt där olika aktörer kan erbjuda service till kommunens invånare. I Storumans kommun har man inrättat så kallade landsbygdsvaruboxar hos lanthandeln i Slussfors. Varuboxarna riktar sig främst till det stora antal fritidshusägare som passerar Slussfors på väg till sina stugor. Varorna kan beställas och betalas på nätet. Köparen får en kod och kan hämta varorna i varuboxarna utanför butiken om den är stängd.

Här kan du läsa mera