Hoppa till innehållet

Årets lokala utvecklingsgrupp 2021 är Igelfors Regna Bygderåd

Den 12 oktober utsåg Hela Sverige ska leva Östergötland tillsammans med Leader Folkungaland Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021.


Deltog gjorde 40 representanter för lokala utvecklingsgrupper tillsammans med politiker och tjänstemän på Skärkinds Bygdegård. Kvällen inleddes med ett föredrag av Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle och biträdande professor på Linköpings universitet under temat " Landsbygdens röster - om livet på landet efter pandemin".

16 grupper hade nominerats och av dessa gick följande fem vidare: Igelfors Regna Bygderåd, Västra Hargs undergrupp "Skolgruppen", Godegårds Bygderåd, Företagare i Klockrike med omnejd samt Kvarnvik-Hannäs Bygderådsförening. 

Motiveringen till att Igelfors Regna Bygderåd vann är följande:

När många kanske skulle känt en hopplöshet över hur livet i bygden ställts på ända under pandemin så har man i Igelfors-Regna sett nya möjligheter och tillsammans blivit ännu starkare. Man har skapat nya möjligheter för att få vardagen att fungera. Att kunna ses, leka, lära och umgås trots de speciella förhållanden som rått och råder under pandemin. Över generationsgränser, för bygdens folk och för besökare, med gemensamma krafter i bygden. Här förenas föreningsliv, engagemang för skola och förskola, näringsliv, entreprenörskap och kultur i ett arbete för en levande landsbygd och för att skapa mervärden för alla som bor här.

Hela Sverige ska leva Östergötland utsåg även Ydre kommun till Årets kommun i Östergötland 2021 med motiveringen:

En liten landsbygdskommun som arbetar väldigt nära sina medborgare. Ydre kommun arbetar innovativt och kreativt genom kontinuerlig dialog med föreningsliv, företagare och enskilda medborgare. Ingen fråga är för liten och inget problem är omöjligt att lösa. I Ydre kommun arbetar man med hjärtat först.

Under kvällen serverades god mat av "Håll Bar & Kök.


16 grupper/byalag nominerades till "Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021" och av dessa utsågs fem till att gå vidare. 

En av dessa kommer att utses till "Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021" och vi vill gärna fira detta tillsammans med er som representerar lokala utvecklingsgrupper i Östergötland samt övriga intresserade tisdagen den 12 oktober kl. 17.00 - 21.00 (ca) i Skärkinds Bygdegård

Medverkar gjör Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle och biträdande professor på Linköpings Universitet, under temat ”Landsbygdens röster och rörelser – om livet på landet efter pandemin”. 

Vi bjuder på en enklare förtäring, därefter sker presentation av de fem som gått vidare och vi avslutar med att utse årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021.  

Sista anmälningsdag är den 5 oktober och här ser ni Inbjudan inklusive hur ni anmäler er

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Östergötland


NOMINERINGAR TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I ÖSTERGÖTLAND 2021

16 grupper/byalag har blivit nominerade till Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021. Styrelsen för Hela Sverige ska leva Östergötland har utsett följande grupper till att gå vidare innan beslut tas om vilken grupp som blir 2021 års lokala utvecklingsgrupp i Östergötland:

• Igelfors Regna Bygderåd

• Västra Hargs byalags undergrupp ”skolgruppen”

• Godegård Bygderåd med Föräldragruppen

• Företagare i Klockrike med omnejd

• Kvarnvik - Hannäs Bygdegårdsförening

Beslutet kommer tas av styrelsen tillsammans med representanter för Leader Folkungaland under augusti månad och priset kommer sedan att delas ut i september.

Varmt tack till alla som nominerat!

Hela Sverige ska leva Östergötland och Leader Folkungaland kommer från och med i år att utse en lokal utvecklingsgrupp samt en kommun i Östergötland som har utmärkt sig lite extra.                                                                                                               

Sista dag för att nominera var den 31 maj. Vi kommer nu att se över de nominerade och den grupp som vinner kommer under hösten nomineras av Hela Sverige ska leva Östergötland till Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige 2021. 

Prispengarna, på 10 000 kr, kommer att delas ut under september.                                                           

Vi kommer också att utse årets kommun i Östergötland och den vinnande kommunen kommer sedan nomineras vidare till Årets kommun i Sverige 2021.

Vi återkommer med mera information på vår hemsida, på våra Facebook- och Instagramkonton samt i vårt nästa Nyhetsbrev i september.