Hoppa till innehållet

ÖSTERGÖTLAND

Hela Sverige ska leva Östergötland är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi är en idell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden. Våra främsta uppgifter är att bevaka de lokala gruppernas intressen regionalt och nationellt, bedriva opinionsarbete i kontakter med myndigheter och organisationer samt stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet i länet. Vi anordnar även mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kulturella upplevelser samt erbjuder stöd och utbildning för att stimulera de lokala utvecklingsgrupperna att sprida information om aktiviteter som stärker samhörigheten på landsbygden samt mellan stad och land. 

Nyheter


Våra sociala media