Hoppa till innehållet

Här finns stadgar och årsmöteshandlingar

Länk till Mål och syfteÅrsmöteLänsorganisationens organisation


Stadgar, Hela Sverige ska leva Örebro län

1 NAMN

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Örebro län.

Föreningen bildas av de lokala utvecklingsgrupperna i länet. I föreningen kan ingå den regionala representationen för medlemsorganisationer anslutna till riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.

2 SYFTE

Föreningens syfte är att stärka de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, samt vara samordnare på läns- och regionnivå.

Föreningen arbetar för att skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel.

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald, jämställdhet och för social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Här kan du öppna och läsa hela Stadgedokumentet.

Mål och syfte

Hela Sverige ska leva Örebro län

Syfte

 • att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet.
 • att hålla kontakt och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer.
 • att verka för en levande landsbygd med god service.

Långsiktiga mål

VISION

Hela Örebro län ska leva!


VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på kriterierna demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Alla behövs.

Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna, vidsynta, generösa och nyskapande. Vi tar del av andras erfarenheter och delar med oss av våra.


ÖVERGRIPANDE MÅL

Livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.


MÅLGRUPPER

Lokala utvecklingsgrupper och andra organisationer som är, eller kan bli, medlemmar i Hela Sverige ska leva, samt andra grupperingar som bidrar till eller arbetar med hållbart lokalt utvecklingsarbete.

Offentliga aktörer som i sina roller har inflytande över förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete t.ex. politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå.

Styrdokument 2020


Årsmöte

Valberedning

Styrelsen består av ordförande, 12 ordinarie som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper eller medlemsföreningar. Vår ambition är att ha representanter från alla våra 12 kommuner.

Välkommen med din nominering till Hela Sverige ska leva Örebro län. Sammankallande i valberedningen är Elisabeth Lennartsson,  lisa.lennartsson@telia.com.

2021

Årsmötet var även i år digitalt och hölls den 28 april. 

Program:

 • Årsmötesförhandlingar
 • Barn- & Ungdomsstipendiet delas ut.
  Stipendiet gick till Latorps byalag som i samverkan med Latorps skola/förskola och scouterna kommer bygga en äventyrsbana i anslutning till skolan.
 • Bostadsbrist på våra landsbygder   (presentationsfil) Peter Eklund delar med sig av sina erfarenheter.
  Något håller på att hända, pandemin har medfört att efterfrågan på bostäder ökar snabbt på landsbygderna. Hur ska vi möta det skenande behovet i vårt län? Peter Eklund är aktiv i frågor som berör bostadsbristen på våra landsbygder. Peter är ledamot i riksorganisationens styrelse och i Södermanlands länsavdelning samt engagerad i projektet Divercity.  

Årsmöteshandlingar 2021


2020

Pga coronapandemin hölls årsmötet digitalt via Zoom den 15 juni.

  Årsmöteshandlingar 2020


  2019

  Lördagen den den 13 april på Hotell Stinsen i Hallsberg

  Program

  • Årsmötesförhandlingar
  • Fiber, en del av den regionala utvecklingen,  Emma Alenbrand, bredbandsstrateg Region Örebro län
  • Lunch
  • Landsbygd under utveckling, Larz Johansson och Gunnar Casserstedt, Kiladalens Utveckling AB (svb)
  • Eftermiddagsfika och avslutning kl. 15.00

  Årsmöteshandlingar 2019

  Dagordning 
  Verksamhetsberättelse 2018
  Årsredovisning 2018
  Styrdokument på lång sikt samt för 2019
  Budgetförslag för 2019
  Arvoden och ersättningar 


  Årsmöteshandlingar 2018

  Verksamhetsberättelse 2017
  Årsredovisning 2017
  Styrdokument på lång sikt samt för 2018
  Budgetförslag för 2018
  Ersättningar beslutade av årsmötet 2017
  Protokoll 2018


  2017

  Länsbygderådet Örebro län firade sitt 20-årsjubileum i samband med årsmötet 1/4 på Järlegården norr om Örebro. Nedan är dokument samt bildspelet om Länsbygderådet under 20 år, ihopsatt av Lasse Carlsson. Han varit med i styrelsen i alla 20 år och var föreningens förste ordförande.

  2016

  Karlskoga folkhögskola lördagen den 2 april. Förutom årsmötesförhandlingar medverkade Hans-Olof Stålgren från Landsbygdsnätverket som presenterade nyheter inom Landsbygsprogrammet. Efter årsmötet tog Framtidsforum vid. Årets tema är: Hur får vi mat på bordet i framtiden? Matsäkerhet som drivkraft för blomstrande lokalsamhällen.

  Årsmöteshandlingar:

  2015

  Länsbygderådets årsmöte ägde rum den 28 mars kl 10:00 på Kvinnerstaskolan. På årsmötet medverkade Åse Classon, ordförande i Hela Sverige ska leva och Mats Gunnarsson, ordförande i Nämnd för samhällsbyggnad, i nya Region Örebro län.

  Årsmöteshandlingar:

  Länsorganisationens organisation

  • HSSL Örebro län är partipolitiskt och religiöst obundet och verksamheten bygger på principen "nerifrån och upp".
  • HSSL Örebro län är en ideell förening bildad 1996. 
  • HSSL Örebro län är länsövergripande samverkan- och kontaktresurs mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunal, regional och nationell nivå.
  • Understöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva med ekonomiska resurser från Näringsdepartementet. 
  • Medlemmar är till ” Riksorganisationen Hela Sverige skall leva” anslutna lokala utvecklingsgrupper.
  • HSSL Örebro län administrerar förteckning över länets lokala utvecklingsgrupper.
  • Medlemsorganisationernas lokala/regionala representanter och andra aktörer kan anslutas som medlemmar.
  • Anslutning som medlem är avgiftsfri.
  • Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie och 6 ersättare som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper.
  • Styrelsen skall om möjligt tillsättas med representation från alla länets 12 kommuner.
  • Har eget kansli i Fjugesta. Köper tjänst för ekonomifunktion.
  • HSSL Örebro län är representerad i Mikrofonden i Örebro län, Partnerskap för sociala innovationer, och i Länsstyrelsens råd för landsbygdsutveckling. Flera av styrelsens ledamöter är aktiva i kommunbygderåd.