Hoppa till innehållet

Här finns stadgar och årsmöteshandlingar

Årsmöte den 17 mars beslutade om en justering av stadgarna, att ändra namn från Länsbygderådet Örebro län till Hela Sverige ska leva Örebro län. Ytterligare ett medlemsmöte måste besluta detsamma innan länsföreningen formellt heter Hela Sverige ska leva Örebro län.

Stadgar, Länsbygderådet Örebro län

1 NAMN

Föreningens namn är LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN.

Föreningen bildas av de lokala utvecklingsgrupperna i länet. I föreningen kan ingå den regionala representationen för medlemsorganisationer anslutna till riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.

2 SYFTE

Föreningens syfte är att stärka de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, samt vara samordnare på läns- och regionnivå.

Föreningen arbetar för att skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel.

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald, jämställdhet och för social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Här kan du öppna och läsa hela Stadgedokumentet.

 

Mål och syfte

Länsbygderådet Örebro län

Syfte

 • att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet.
 • att hålla kontakt och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer.
 • att verka för en levande landsbygd med god service.

Långsiktiga mål

VISION

Hela Örebro län ska leva!


VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på kriterierna demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Alla behövs.

Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna, vidsynta, generösa och nyskapande. Vi tar del av andras erfarenheter och delar med oss av våra.


ÖVERGRIPANDE MÅL

Livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.


MÅLGRUPPER

Lokala utvecklingsgrupper och andra organisationer som är, eller kan bli, medlemmar i Hela Sverige ska leva, samt andra grupperingar som bidrar till eller arbetar med hållbart lokalt utvecklingsarbete.

Offentliga aktörer som i sina roller har inflytande över förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete t.ex. politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå.

Styrdokument 2017


 

Årsmöte

Valberedning

Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie och 6 ersättare som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper. Vår ambition är att ha representanter från alla våra 12 kommuner.

Välkommen med din nominering till Länsbygderådet Örebro län. Sammankallande i valberedningen är Elisabeth Lennartsson,  lisa.lennartsson@telia.com.

2018

Lördagen den 17 mars på restaurang Gamla Örebro i Wadköping träffas vi för årets årsmöte. Inbjudan.

Preliminärt program

09.30 Kaffe och smörgås
10.00 Årsmötesförhandlingar
11.00 Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Regeringens arbete med landsbygdspropositionen
12.30 Lunch
13.15 Seminarier om aktuella landsbygds- och hållbarhetsfrågor
Åse Classon, ordförande i Hela Sverige ska leva
Aktuellt från Hela Sverige ska leva
Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt
Läget för den regionala utvecklingsstrategin
Kent Kaufeldt, ordförande Hela Sverige ska leva Örebro län
Goda exempel på lokalt utvecklingsarbete
15.00 Eftermiddagsfika och avslutning

Kostnad

Årsmötet inklusive förtäring och seminarier är kostnadsfritt.
Uteblivna deltagare debiteras med 250 kronor.

Anmälan & kontakt

Anmälan senast 10 mars till kent.kaufeldt@telia.com, 070-579 07 00. Uppge namn och organisation / förening samt eventuella kostönskemål.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning 2017
Styrdokument på lång sikt samt för 2018
Budgetförslag för 2018
Ersättningar beslutade av årsmötet 2017


2017

Länsbygderådet Örebro län firade sitt 20-årsjubileum i samband med årsmötet 1/4 på Järlegården norr om Örebro. Nedan är dokument samt bildspelet om Länsbygderådet under 20 år, ihopsatt av Lasse Carlsson. Han varit med i styrelsen i alla 20 år och var föreningens förste ordförande.

2016

Karlskoga folkhögskola lördagen den 2 april. Förutom årsmötesförhandlingar medverkade Hans-Olof Stålgren från Landsbygdsnätverket som presenterade nyheter inom Landsbygsprogrammet. Efter årsmötet tog Framtidsforum vid. Årets tema är: Hur får vi mat på bordet i framtiden? Matsäkerhet som drivkraft för blomstrande lokalsamhällen.

Årsmöteshandlingar:

2015

Länsbygderådets årsmöte ägde rum den 28 mars kl 10:00 på Kvinnerstaskolan. På årsmötet medverkade Åse Classon, ordförande i Hela Sverige ska leva och Mats Gunnarsson, ordförande i Nämnd för samhällsbyggnad, i nya Region Örebro län.

Årsmöteshandlingar:

Länsbygderådet organisation

 • Länsbygderådet är partipolitiskt och religiöst obundet och verksamheten bygger på principen "nerifrån och upp".
 • Länsbygderådet är en ideell förening bildad 1996. 
 • Länsbygderådet är länsövergripande samverkan- och kontaktresurs mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunal, regional och nationell nivå.
 • Understöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva med ekonomiska resurser från Näringsdepartementet. 
 • Medlemmar är till ” Riksorganisationen Hela Sverige skall leva” anslutna lokala utvecklingsgrupper.
 • Länsbygderådet administrerar förteckning över länets lokala utvecklingsgrupper.
 • Medlemsorganisationernas lokala/regionala representanter och andra aktörer kan anslutas som medlemmar.
 • Anslutning som medlem är avgiftsfri.
 • Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie och 6 ersättare som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper.
 • Styrelsen skall om möjligt tillsättas med representation från alla länets 12 kommuner.
 • Har eget kansli i Fjugesta. Köper tjänst för ekonomifunktion.
 • Länsbygderådet är representerad i Mikrofonden i Örebro län, Partnerskap för sociala innovationer, LEADER Mellansjölandets styrelse och i Länsstyrelsens råd för landsbygdsutveckling. Flera av styrelsens ledamöter är aktiva i kommunbygderåd.