Hoppa till innehållet

för Örebro län

Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) har processats under några år där Länsbygderådet och nätverket ROS* deltagit med inspel såsom part för civilsamhället. Remisstiden var mellan februari och maj 2017.

Här finns remissvar i två delar. Den ena är våra grundläggande utvecklingsfrågor som finns i länsbygderådets yttrande. Den andra är ROS*-nätverkets separata yttrande i hållbarhetsfrågor, vilka också länsbygderådet ställer sig bakom.

Regionfullmäktige förväntas fastställa den nya utvecklingsstrategin i april 2018. För genomförandet finns effektmål, som mäter samhällets utveckling, och de ska vara uppfyllda 2030. Det finns kontrollstationer år 2020 och år 2025. 

Följ Regionens utvecklingsarbete via www.regionorebrolan.se/rus

*Regional Omställning i Samverkan, där Länsbygderådet är en del.