Hoppa till innehållet

Om Länsbygderådet Örebro län

Länsbygderådet i Örebro län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva, en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Organisationen har som medlemmar lokala utvecklingsgrupper (LUG*) och det är också de som är i fokus både för riksorganisationen som för Länsbygderådet i Örebro län. Läs mer om att bli medlem.

I vårt område ingår tolv kommuner, flera Leaderområden och för närvarande är vi ca  140 Lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i länets Hela Sverige ska leva. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Här är några exempel på insatser och uppgifter som länsbygderådet har:

  • Informationsbrev med tips och nyheter
  • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
  • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
  • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Örebro län
  • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
  • Paneldebatter och debattartiklar
  • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

Vårt geografiska områder utgörs av 12 kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Här kan du se vilka vi är i styrelsen.

Här finns våra mål och syfte och här är stadgar och kort om hur vi organiserar oss.

*LUG är ett samlande begrepp på byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med helhetssyn, bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.