Hoppa till innehållet

Mikrofond i Örebro län

Mikrofond i Örebro län

I Sverige finns mikrofonder etablerade i tio län, och fler är på gång. Anledningen till att de bildats är svårigheterna att få lån i bank när man bor på landsbygden.

Hos mikrofonden finns möjlighet att ansöka om bankgaranti för det belopp som kunden avser att låna i en bank, eller för en checkkredit. Det kan vara aktörer som verkar för social ekonomi och lokal utveckling. Exempel är föreningar, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund och entreprenörer på landsbygden. Har du behov i din nuvarande verksamhet, eller tänker du starta nytt och behöver finansiering, kontakta Coompanion i Örebro för att öppna dialogen, telefon 070-235 94 98. Sprid gärna informationen om mikrofonden vidare i dina nätverk.

Följ den nationella och regionala utvecklingen via mikrofonden.se.

Lokala ekonomidagar 2015

Den 14 november 2015 arrangerades ett LEK-seminarium i Kumla.  Temat var Introduktion till lokal ekonomi i praktiken: Så stärker vi den lokala ekonomin!

Här en rapport från dagen Dokumentation Lokalekonomidagen.