Hoppa till innehållet

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutredningen 2017

Håkan Svenning, Landsbygdskommittén

Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygds-kommitté med uppdrag att forma en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars 2016 presenterades ett enigt delbetänkande. Slutbetänkandet - För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - presenterades i januari 2017 och har mycket brett stöd i Sveriges riksdag. De 75 förslag presenterades av Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén, tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Håkan Svenneling, medlem i Landsbygdskommittén, berättade om kommitténs arbete på vårt årsmöte i Järle. Kommitténs ställningstaganden är bl a:
• Företag och hushåll i hela Sverige måste kunna dra nytta av digitaliseringens, migrationens och globaliseringens möjligheter.
• Sverige behöver skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i hela landet.
• Finns ett stort behov av mer flexibla utbildningslösningar genom samverkan mellan lärosäten och lokala och regionala aktörer.
• Bättre samhälls- och myndighetsservice i alla delar av landet. Myndigheter bör omlokaliseras.

Här kan du ladda ner Håkans presentation.

Åse Classon, Hela Sverige ska levas ena ordförande, var också på plats och redovisade riksorganisationens remissvar på kommittén arbete. HSSL anser att det är en bra och gedigen utredning som beaktar många politikområden för Sveriges landsbygder men saknar  en tydligare vision och en högre ambition . Det allra viktigaste är att det blir genomfört i så stor utsträckning som möjligt. Än har inte riksdagen fattat något beslut. Remissvaret (pdf) beskriva synpunkter på alla de 75 förslag som getts samt reflektion över vad som saknas. Här en kortare presentation från HSSL.

Landsbygdsutveckling - Leader

Landsbygdsprogrammet 2014‑2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. 

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I nuvarande programperiod är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket, presenterade Landsbygdsprogrammet på årsmötet 2016, här hans presentation: Landsbygdsprogrammet - Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling

jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer.

Leader Mellansjölandet

Leader Mellansjölandet är det enda Leader-område i Örebro län under denna programperiod. Följande kommuner ingår: Askersund, Degerfors, Laxå, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Örebro, samt en mindre del av Karlskoga. (Östervik och Villingsberg).

www.mellansjolandet.se