Hoppa till innehållet

Ladda ner Hemmets krisberedskap

Hemmets krisberedskap

Denna information riktar sig i första hand till oss som bor på landsbygden i en villa eller i ett mindre flerfamiljshus. Syftet med informationen är att vi ska bli medvetna om de problem som kan uppstå när elen försvinner och hur vi kan förbereda oss för att möta en sådan situation. Vi har fokuserat på personsäkerhet i denna presentation. Vissa delar gäller året om medan andra är specifika för den kalla årstiden.

Presentationen, Hemmets krisberedskap, är sammanställd av Länsbygderådet Örebro län/Hela Sverige ska leva och får fritt användas i sådant syfte för vilken den är framtagen. Underlag är hämtat bl.a. från MSB Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap, Civilförsvarsförbundet samt Energimyndigheten. (2016)

Nationell krisinformation från MSB

En mer fullständig information inför och under en kris kan du läsa eller lyssna till på www.krisinformation.se.Här är några av rubrikerna från webbplatsen: