Hoppa till innehållet

Läs mer om styrelsen och hur du når oss

Kontakta Hela Sverige ska leva, Örebro län

via post:
Hela Sverige ska leva, Örebro län
c/o Per Eriksson 
Skalltorp 105 
696 95 Åmmeberg

E-post:orebro@helasverige.se

Förslag eller frågor till styrelsen

Du är välkommen med förslag på frågor som du vill att styrelsen ska behandla. Vår ordförande heter Per Eriksson och du når honom på  per.eriksson@abf.se.

Vill din förening bli medlem i Hela Sverige ska leva? Det kostar inget. Läs mer på Bli medlem och ladda ner ansökningsblankett.

Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Per Eriksson per.eriksson@abf.se ABF (Askersunds kommun)

Vice ordförande:Åse Classon  ase.classon@helasverige.se ordförande i Hela Sverige ska leva (Hallsbergs kommun)

Kassör: Susanne Forsberg susanneforsberg@live.se Klacka-Lerberg (Nora kommun)

Sekreterare: Kristina Haglund  kristina.foreningsmail@gmail.com Hammarby bygdegårdsförening, Örebro läns bygdegårdsdistrikt (Nora kommun)

Vice sekreterare: Annelie Jansson janssona31@gmail.com Konstfrämjandet Bergslagen (Karlskoga kommun)

Övriga ledamöter

Bertil Andersson Bertil@prostaff.se Samverkarna i Östernärke (Örebro kommun)

Ewa Overmeer  ordf@latorpsbyalag.se Latorps Byalag (Örebro kommun)

Janina Henningsson info@servicestugan.se Landet Östansjö ekonomisk förening, (Hallsbergs kommun)

Arno Wilting arnowilting@gmail.com Ställdalens byalag (Ljusnarsbergs kommun)

Bengt Larsson bengt.kolja@telia.com Kolja byalag (Örebro kommun)

Elizabeth Sthyr s.e.sthyr@gmail.com idrott/hälsa/friskvård (Örebro och Hällefors kommun)

Styrelsemöten

Önskar du ta del av dagordning, protokoll eller vill föreslå något som bör tas upp av styrelsen, kontakta vår ordförande Per Eriksson per.eriksson@abf.se 

Preliminär mötesplan för 2021:

  • 25 augusti
  • 29 september
  • lördag den 30 oktober (seminarium) 
  • 24 november