Hoppa till innehållet

Läs mer om styrelsen och hur du når oss

Kontakta Länsbygderådet i Örebro län

Länsbygderådets Kansli finns i Fjugesta:
Fjugesta Letstig 16, 716 30 Fjugesta
orebro@helasverige.se

Du är välkommen med förslag på frågor som du vill att styrelsen ska behandla. Planerade möteskvällar är: 18 januari, 22 februari, 3 april, 19 juni, 16 augusti, 4 oktober och 29 november.

Länsbygderådets ordförande heter Kent Kaufeldt och du når honom på telefon: 0583-77 04 32, 070-579 07 00 eller e-post: kent.kaufeldt@telia.com.

Vill din förening bli medlem i Hela Sverige ska leva? Det kostar inget. Läs mer på Bli medlem och ladda ner ansökningsblankett.

Styrelsen 2017

Ordförande Kent Kaufeldt kent.kaufeldt[at]telia[dot]com Hammarslaget (Hammar, Askersunds kommun)

Vice ordförande Anne Helgesson anne.helgesson.orberga[at]gmail[dot]com Åsbro Intresseförening (Åsbro, Askersunds kommun)

Kassör Sivert Gustafsson gsns[at]telia[dot]com Österviks Byalag (Östervik, Karlskoga kommun)

Övriga ledamöter

Lars Carlsson lc.jerle[at]telia[dot]com Järle Byalag (Järle, Örebro kommun)

Lars-Gunnar Forsberg lgforsberg[at]telia[dot]com  Kommunbygderådet i Lekeberg (Lekhyttan, Lekebergs kommun)

Ewa Overmeer ordf[at]latorpsbyalag[dot]se Latorps Byalag (Latorp, Örebro kommun)

Ersättare

Maud Pettersson maud.pettersson[at]sobernet[dot]nu Finnerödja Byalag (Finnerödja, Laxå kommun)

Susanne Forsberg susanneforsberg[at]live[dot]se Klacka-Lerberg (Nora kommun)

Mikael Stark mstark[at]telia[dot]com Löa bygdegårdsförening (Löa, Lindesbergs kommun)

Åse Classon ase.classon[at]helasverige[dot]se ordförande i Hela Sverige ska leva (Hallsbergs kommun)

Linda Eriksson lindaeriksson.edu[at]hotmail[dot]com Bredsjö kulturkooperativ (Bredsjö, Hällefors kommun)

En plats lämnades öppen på årsmötet för att styrelsen ska kunna rekrytera under året, helst från Ljusnarsbergs kommunbygderåd.

 

Styrelsemöten

Önskar du ta del av dagordning, protokoll eller vill föreslå något som bör tas upp av styrelsen, kontakta vår ordförande Kent Kaufeldt, kent.kaufeldt@telia.com

Mötesdagar 2018, preliminärt: 18 januari, 22 februari, 3 april, 19 juni, 16 augusti, 4 oktober och 29 november.

 

Kortversion från styrelsemöten 2016

För ev frågor, kontakta vår ordf. Kent Kaufelt  kent.kaufeldt[at]telia[dot]com.

Länsbygderådets styrelsemöte i november

 • Debattartikel om integration beslutas skickas till pressen.
 • LBR kommer vara remissinstans för Region Örebro läns utvecklingsstrategi. Vi har också möjlighet att påverka skrivningen av remissen såsom del av ROS. ROS har inbjudits som part för civilsamhället i en fördialog.
 • Länsbygderådet 20 år. Jubileet hålls i anslutning till årsmötet den 1 april och att reservera 40 000 kr, samt planerar för viss kostnad för gästerna. Föreslagen lokal är Axbergs Folkets hus.
   

Länsbygderådets styrelsemöte i oktober

 • Landsbygdsprogram 2014-2020: Det är ännu inte klart från EU om modellen med paraplyprojekt kan tillämpas.
 • Kvinnerstaskolans roll som viktig aktör för grön omställning har diskuterats tidigare i LBR styrelse och även vid externa kontakter. Vi driver frågan vidare.
 • Framtidsveckan: Antalet programpunkter var något fler än 2015, totalt 214 varav 2 innehöll 41 resp. 20 stationer (273). 30 % fler arrangörer och nya kontaktpersoner. Örebro kommun har bidragit med projektmedel och fått extra stöd av ROS vilket resulterat i betydligt fler aktiviteter än tidigare, 141 mot tidigare c:a 20. Övriga kommuner har haft mellan 3 och 23 evenemang.
 • Sivert har visat presentation om hushållets egen krisberedskap för kommunbygderådet i Ljusnarsberg. Det kommer även ske i Askersund.

 

Länsbygderådets styrelsemöte i augusti i Olshammar

 • Minimässor om den nya tekniken för betalningar. LBR har tillfrågats av Länsstyrelsen att vara med på mässorna. Vi kommer delta i Askersund, Örebro, Karlskoga och Lindesberg.
   

Länsbygderådets styrelsemöte i juni

 • LBR bildades den 6 november 1996, föreningen blir 20 år i år. Förslag att fira det i samband med årsmötet 2017.
 • Kontakt med LUG (Lokal UtvecklingsGrupp): når våra infoblad o nyhetsbrev ut, uppskattade? Vi får sällan någon återkoppling.
 • HSSL söker projektmedel för att samordna besöksnäring mellan flera län i mellansverige.
 • Debattartikeln ”Låt Kvinnerstaskolan bli ett regionalt omställningscentrum” publicerades i NA den 19/6. 

 

Länsbygderådets styrelsemöte i maj

 • Omställning Örebro och Pershyttans byalag har ansökt om medlemskap och välkomnas till LBR.
 • HSSLs Årsmötet och Landsbygdsriksdagen 2016 Kent, Anne och Emil Kaufeldt representerar LBR. Sivert deltar som medlem i HSSL:s valberedning. Från styrelsen deltar Kent, Anne, Lasse, Lars-Gunnar, Sivert, Ewa på Landsbygdsriksdagen. LBR kommer ha en monter och visa Bygde-TV och ROS-filmen på en skärm.
 • Landsbygdsprogram 2014-2020: Mellansjölandet har haft årsmöte, Lasse blev ordf. för valberedningen i Mellansjölandet. Första projektet beviljat, dialog Tived. Länsstyrelsens medel kan nu sökas då databasen nu är i funktion.
 • Krisberedskap: Sivert har gjort en presentation som kan erbjudas till bygdegrupper.
   

Länsbygderådets styrelsemöte i april

 • Ordförande Kent Kaufeldt valdes på årsmötet. Till vice ordförande i länsbygderådet valdes Anne Helgesson. Till kassör valdes Sivert Gustafsson. Till firmatecknare valdes Kent Kaufeldt och Sivert Gustafsson.
 • Antalet deltagare i årsmötet var 26 st. På Framtidsforumet i samband med vårt årsmöte var deltagandet 52 st.
 • Kansliet kommer att vara obemannat och arbetet fördelas inom styrelsen.
 • Flera av ledamöterna rapporterade om olika goda exempel som föreningar och byalag håller på med vad gäller integrationsaktiviteter.
   

Länsbygderådets styrelsemöte i februari

 • Landsbygdsprogram 2014-2020: Leader-ansökningsformulär via Jordbruksverkets webbplats är nu öppen. Det krävs e-legitimation för att ansöka. Den som söker stöd måste först skicka in en fullmakt för att få rätten att söka för organisationens räkning.
 • Medlems- och kontaktpersonsregistret i Bygdebanken har uppdaterats, det kan fortfarande finnas fel då inte alla mejl till grupperna besvarats.
 • ROS: Nätverket för regional omställning jobbar vidare för att skapa ekonomiska förutsättningar för omställningsaktiviteter. Region Örebro län m fl är positiva.
 • Hela Sverige ska leva årsmöte: Kent och Anne representerar.
   

Länsbygderådets styrelsemöte 14 januari

 • Årsmöte, 2/4. Kent, Anne och Ewa är arbetsgrupp och ska föreslå program till nästa möte.
 • Landsbygdsprogram 2014-2020. 17 av 48 Leaderområden har fått startbesked, däribland Mellansjölandet. Beslutsförfarandet är förändrat, ansökan sker via Jordbruksverkets webbplats och JBV godkänner slutligen projektansökningar.
 • Kansliet. Ewa har nu börjat jobba med LBR på 50% under januari-mars. Hon planerar att vara på kontoret på tisdagar och arbeta hemifrån resterande tid.
 • ROS (Regional Omställning i Samverkan). Ett omställningscentrum är målet. Träffar har genomförts och planeras för att skapa ekonomiska förutsättningar för omställningsaktiviteter. Ett Framtidsforum planeras i vår.
 • Landsbygdsriksdag på Gotland 27-29/5. Vi har ännu inte kunnat identifiera någon bidragsgivare som kan sponsra utvecklingsgruppers deltagande.
 • Hela Sverige ska leva, årsmöte 26/5, nomineringar ska vara valberedningen tillhanda 7/2.

Ev frågor om ovanstående besvaras av vår ordf. Kent Kaufelt  kent.kaufeldt[at]telia[dot]com

Kortversion från styrelsemöten 2015

För ev frågor, kontakta vår ordf. Kent Kaufelt  kent.kaufeldt[at]telia[dot]com

Länsbygderådets styrelsemöte, 3 december 2015

 • Adressregistret behöver uppdateras mot Hela Sverige ska levas register. 
 • Sivert Gustavsson rapporterade från möte om hur civilsamhället kan göra nytta när det gäller sociala innovationer, vi bevakar att pengar avsätts till detta.
 • Vi anställer Ewa Overmeer på 3 månader på kansliet för att klara ut det akuta administrativa behovet.
 • Det blir en Framtidsvecka under 2016. Inom ROS-samarbetet är målet att skapa ett Regionalt Utvecklingscenter.
 • Ett seminarium om Hållbar utveckling, cirkulärsamhällen, ska hållas under våren. 
 • Remisser: Klimatstrategi från Örebro kommun och  Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016 – 2020, båda med remisstid till februari.

Länsbygderådets styrelsemöte, 6 oktober 2015

 • Framtidsveckan gick mycket bra och gav ett överskott på 70 000 att använda till fortsatt omställningsarbete. Över 240 aktiviteter.
 • Lokalekonomi-dagen blir i Kumla 14 november och några ur styrelsen ställer upp som värdar.
 • Örebro kommun har skickat ut remiss på sitt Landsbygdsprogram, vi skickar till våra byalag för kännedom och inspiration.
 • Det blir en studiecirkel om sociala innovationer på 3 gånger, start 28 okt kl 17.
 • Studiematerialet ”Kraft att förändra” för byalagen har skickats ut. Kent kontaktar studieförbunden och efterfrågar deras uppbackning.
 • Det finns möjlighet att söka pengar för ungdomsverksamhet hos Allmänna Arvsfonden. Infomöte i Örebro den 4 nov.
 • Beslutades att inte arrangera Landsbygdsriksdag i Örebro län just nu. Det behövs många funktionärer som vi inte har i dagsläget.
 • Laxå kommun vill ha vår hjälp att göra lokala utvecklingsplaner.

Protokoll 2015

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-08-18.pdf

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-06-25.pdf

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-05-19.pdf

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-04-09__konstituerande.pdf

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-04-09.pdf

PROTOKOLL_FRAAN_STYRELSEMOETE_2015-02-24.pdf

Styrelseprotokoll_2015-01-15.pdf

Protokoll 2014

Styrelseprotokoll_2014-12-02.pdf

Styrelseprotokoll_2014-10-08.pdf

Styrelseprotokoll_2014-06-26.pdf

Styrelseprotokoll_2014-04-01.pdf

Styrelseprotokoll_2014-02-17.pdf

Styrelseprotokoll_konstituerande_2014-04-01.pdf

Styrelseprotokoll_2014-01-16.pdf

Styrelseprotokoll_2014-05-14.pdf

Protokoll 2013

Styrelseprotokoll_13-12-04.pdf

Styrelseprotokoll_13-10-09.pdf

Styrelseprotokoll_13-08-13.pdf

Styrelseprotokoll_13-06-25.pdf

Styrelseprotokoll_13-05-16.pdf

Styrelseprotokoll_13-04-03.pdf

Styrelseprotokoll_konstituerande_2013-04-03.pdf

Styrelseprotokoll_13-02-20.pdf

Styrelseprotokoll_13-01-17.pdf

Protokoll 2012

Styrelseprotokoll_2012-12-19.pdf

Styrelseseminarium_2012-11-18.pdf

Styrelseprotokoll_2012-09-26.pdf

Styrelseprotokoll_2012-08-13.pdf

Styrelseprotokoll_2012-05-22.pdf

Styrelseprotokoll_2012-03-29.pdf

Styrelseprotokoll_2012-02-16.pdf

Styrelseprotokoll_2012-01-11.pdf

Protokoll 2011

Styrelseprotokoll_2011-12-08.pdf

Styrelseprotokoll_2011-10-13.pdf

Styrelseprotokoll_2011-08-16.pdf

Styrelseprotokoll_2011-06-16.pdf

Styrelseprotokoll_2011-04-05.pdf

Styrelseprotokoll_2011-03-01.pdf

Styrelseprotokoll_2011-01-13.pdf

Protokoll 2010

Styrelseprotokoll_2010-12-15.pdf

Protokoll_Styrelsemoete_2010-11-14_Karlslund.pdf

Styrelseprotokoll_2010-09-29.pdf

Styrelseprotokoll_2010-08-19.pdf

Styrelseprotokoll_2010-06-30.pdf

Styrelseprotokoll_2010-04-14.pdf

Styrelseprotokoll_konstituerande_2010-04-14.pdf

Styrelseprotokoll_2010-02-15.pdf

Årsmöte 2017 & 20-årsjubileum

Rapport,
årsmöte & jubileum

TID: 1 april kl.15.00 (fika från kl 14.30)

PLATS: Järlegården (ny plats)
 

Länsbygderådet Örebro län inbjuder till en minnesvärd eftermiddag och kväll. Vi börjar med formaliteterna på årsmötet, inspireras därefter av aktuella ämnen och föreläsare och avslutar med jubileumsaktiviteterna.
 

Årsmöteshandlingar och detaljer om programmet läggs successivt ut här. Alla handlingar kommer även att finnas på årsmötet. Motioner välkomnas och ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars. Skickas till  orebro@helasverige.se eller Länsbygderådet Örebro län, Fjugesta Letstig 16, 716 30 Fjugesta.

 

Under seminariepasset kommer du få ta del av senaste nytt från riksorganisationen Hela Sverige ska leva av ordförande Åse Classon. Därefter information från Håkan Svenneling, ledamot i Landsbygdskommittén, om deras arbete samt från Leader Mellansjölandet av verksamhetsledare Jan Holgersson. Per-Åke Sörman (c), Örebros kommunalråd, berättar om kommuns landsbygdsprogram och ny översiktsplan. Regionalt Omställning i Samverkan (ROS) och Krisberedskap står också på agendan.

 

På kvällen tar det festliga jubileumsfirandet med middag och 20-års kavalkad över. Christinas Gästgifveri serverar en buffé med utgångspunkt från lokala och ekologiska råvaror.
 

Missa inte detta unika tillfälle att umgås med engagerade landsbygdutvecklare från hela länet.
 

PROGRAM
14.30 Fika
15.00 Årsmötesförhandlingar

16.00 Seminarier om aktuella landsbygdsfrågor

 • 1-Aktuellt från riksorganisationen HSSL, Åse Classon, HSSL ordf.
 • 2-Redovisning av Landsbygdskommitténs arbete och förslag, Håkan Svenneling, ledamot i Landsbygdskommittén
 • 3-Info från Leader Mellansjölandet, Jan Holgersson, verksamhetsledare
 • 4-Örebro kommuns landsbygdsprogram och ny översiktsplan, Per Åke Sörman, Örebro kn kommunalråd
 • 5-Regionalt Omställning i Samverkan (ROS), ROS-representant.
 • 6-Krisberedskap, Sivert Gustafsson, LBR

18.00 Jubileumsmingel
19.00 Jubileumsmiddag
 

KOSTNAD
Årsmötet inklusive fika och seminarier är kostnadsfritt.
En subventionerad kuvertavgift på 100 kr tas ut för middagsgäster.
Drycker tillhandahålls mot ersättning.
 

ANMÄLAN
Swisha 100 kr till 070-534 49 49 eller sätt in på Pg 4338404-9 senast den 15 mars för anmälan till jubileumsfesten. Uppge namn och organisation / förening samt eventuell specialkost. Antalet festdeltagare är begränsat så vänta inte!

Till årsmötet och seminarier behövs ingen anmälan.
 

KONTAKT
För frågor kontakta Lasse Carlsson via mejl: lc.jerle@telia.com
eller telefon 070-534 49 49
 

VÄGBESKRIVNING FRÅN ÖREBRO
Kör riksväg 50 mot Falun. Tag höger mot Dyltabruk. Följ väg830 cirka 4 km och tag vänster mot Ölmbrotorp, tag höger direkt efter järnvägen. Folkets hus ligger nu 100 meter fram på vänster sida.

 

Dokument:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2016

Resultaträkning 2016 i sammandrag

Balansrapport 2016

Revisionsberättelse för 2016

 

Arvoden och ersättningar 

Verksamhetsplan

Budget 2017 i sammandrag

Bildspel - 20 år som LBR (8 Mb)

Årsmöte 2016

Karlskoga folkhögskola lördagen den 2 april

Kaffe/te och fralla finns från kl 9.30. Årsmötet börjar kl 10.00

 

Länsbygderådets årsmöte äger rum på förmiddagen. Årsmöteshandlingar läggs successivt ut här nedan. Alla handlingar kommer även att finnas på årsmötet. Motioner välkomnas och ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 mars, skickas till orebro[at]helasverige[dot]se eller Fjugesta Letstig 16, 716 30 Fjugesta.

 

Förutom årsmötesförhandlingar tillkommer intressanta informationspunkter. Vet du att er förening omfattas av en byalagsförsäkring, helt utan kostnad. Hans-Olof Stålgren från Landsbygdsnätverket presenterar nyheter inom Landsbygsprogrammet. Behöver er samlingslokal byggas om? Det finns möjlighet att söka medel till det. En ny Leader-period har också börjat, er projektidé kanske ryms där?

 

Efter årsmötet tar Framtidsforum vid och dit är alla som är intresserade välkomna. Årets tema är: Hur får vi mat på bordet i framtiden? Matsäkerhet som drivkraft för blomstrande lokalsamhällen. Experter på mat och klimat deltar i panelen och workshopen. Sista Framtidspasset slutar ca 16.00. (Framtidsforum är kostnadsfritt för årsmötesdeltagare)

Läs mer om Framtidsforum.

 

Anmäl dig till årsmötet

 

Årsmöteshandlingar:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015

Resultat 2015 i sammandrag

Balansräkning 2015-12-31

Revisionsberättelse

Ersättningar

Långsiktiga mål och aktiviteter

Budget 2016 i sammandrag

Årsmötesprotokoll

Landsbygdsprogrammet - Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling (presentation av Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket)

Årsmöte 2015

Kallelse

Länsbygderådets årsmöte äger rum den 28 mars kl 10:00 på Kvinnerstaskolan. Kaffe och macka serveras från kl 9.30. Motioner välkomnas och ska vara styrelsen tillhanda den 7 mars.

 

I vårt årsmöte medverkar Åse Classon, ordförande i Hela Sverige ska leva (HSSL) och Mats Gunnarsson, ordförande i Nämnd för samhällsbyggnad, i nya Region Örebro län.

 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer du att erbjudas följande program:
 

 • Åse berättar om ett spännande projekt ang servicelösningar på landsbygden - HSSL
 • Landsbygdspolitiskt program, vilka frågor driver HSSL för att utveckla landsbygden?
 • Den nya organisationen Region Örebro län, Mats ger oss en inblick
 • Regional omställning för hållbar utveckling,  ROS-gruppen berättar om vad som hänt och vad som är på gång.
 • Vad händer lokalt i länet? Åsbro utvecklingsgrupp berättar om sin verksamhet o vi skapar ”bikupor” för att dela erfarenheter.

 

Anmälan till årsmötet görs till kansliet senast torsdagen den 19 mars.

 

Tillgängliga handlingar:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Resultat 2014 i sammandrag

Balansräkning 2014-12-31

Långsiktiga mål

Aktivitetsplan 2015

Budget 2015 i sammandrag

Alla handlingar kommer också finns att tillgå på mötet.

Dokument från årsmötet 2014

Här nedan finns handlingar från Länsbygderådets årsmöte som ägde rum 16 mars på Kvinnerstaskolan.

Kallelse_till_aarsmoete_2014_med_motion.pdf

Dagordning_vid_LBR_aarsmoete_2014.pdf

Budget_2014_sammandrag.pdf

Laangsiktiga_maal__2014.pdf

Aktivitetsplan_2014.pdf

Verksamhetsberaettelse_foer_2013.pdf

Dokument från årsmötet 2013

Här nedan kan ni hitta alla dokument som fanns vid årsmötet 2013

AArsmoetes_protokoll_2013.pdf

Kallelse_till_aarsmoete_2013.pdf

Dagordning_aarsmoete_2013.pdf

Verksamhetsberaettelse_foer_2012.pdf

Aktivitetsplan_2013.pdf

Laangsiktiga_maal_2013.pdf

Budget_2013.pdf

AArsredovisning.pdf

Revisionsberaettelse.pdf

VA-Motion_fr_Latorp.pdf

Valberedning

Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie och 6 ersättare som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper. Vår ambition är att ha representanter från alla våra 12 kommuner. 

 

Välkommen med din nominering till Länsbygderådet Örebro län. Sammankallande i valberedningen är Bo Grimsell. Du når honom via bo.grimsell[at]telia[dot]com

Kontakta Länsbygderådet i Örebro län

Länsbygderådets Kansli finns i Fjugesta:

Fjugesta Letstig 16, 716 30 Fjugesta

orebro[at]helasverige[dot]se

 

Länsbygderådets ordförande heter Kent Kaufeldt och du når honom på telefon: 0583-77 04 32, 070-579 07 00 eller e-post: kent.kaufeldt@telia.com. Övriga ledamöter presenteras på sidan Styrelsen.

 

Vill din förening bli medlem i Hela Sverige ska leva? Det kostar inget. Läs mer på Medlemskapssidan och ladda ner ansökningsblankett.