Hoppa till innehållet

Framtidsveckan, Framtidsforum mm

Närmaste event: Framtidsforum 2018 den 14 april!

ROS* har bl a bjudit in Jonathan Mattebo Persson, Göteborg, med erfarenhet av delandets ekonomi som annonseras på smarta kartan t ex cykelkök och gratisaffärer. Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Vad kan vi lära av Göteborg och Pernillas forskning? Irén Lejegren, regionråd samt ordförande för nämnden för regional tillväxt, ger en bild av hållbar utveckling i vårt län. Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk och relationsmat. Planerna för ett ’Eden’ i Östernärke ska Emma Hansdotter från Himmerslund och Omställning Östernärke berätta om. Välkomna!

Plats: Betelkyrkan Örebro, Köpmangatan 19 (entré via innergården, bredvid Vågen galleria).
Tid: 10.00-16.00. Start kl 9.30 med registrering, fika & mingel. 
Anmälan: senast 8 april till www.bilda.nu/framtidsforum 
Kostnad: Dagen är kostnadsfri, men 300 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan. Du kan överlåta din plats till någon annan vid förhinder. Vi bjuder på lunch av svinnmat tillagat av vegokocken Kristoffer Mossberg som tidigare jobbade på Rosengrens. 

Info hittar du på örebrolän.omställning.net och vår Facebooksida, ROS - Regional Omställning i Samverkan.

*Regional Omställning i Samverkan, civilsamhällets nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. 


Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbart samhälle och att skapa en stödjande struktur för detta. En arbetsgrupp fanns redan inom LBR för ”Hållbar framtid”, det är Lasse Carlsson, Anne Helgesson och Ewa Overmeer. Länsbygderådets arbetsgrupp utökades med flera aktörer; Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Leader Mellansjölandet, Örebro kommun och Framtiden i våra händer. Vi bildade tillsammans ROS (Regional Omställning i Samverkan) - ett nätverk för samverkan till en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län.

Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som skapar hävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

 • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser
  – allas styrkor behövs!
 • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar
  – svaren får växa fram!
 • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden
  – visionerna i centrum!
 • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan
  – varje steg gör skillnad!

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län, brevet om Hållbar framtid!

Välkommen du också att medskapa framtiden!!!

FRAMTIDSVECKA 2017 pågick mellan 30/9 till 8/10. Den 9/10 avslutades den med internationellt besök av Omställningsrörelsens grundare, Rob Hopkins!

Filmen om länets omställningsprocess (2015)

Filmen "Storytelling- en hållbar framtid" är tillgänglig på You Tube. Filmen beskriver den omställningsprocess som sker här i Örebro län, och ROS-samarbetet för att skapa en hållbar framtid. Filmare är Niclas Lindahl och Leader Bergslagen har finansierat den.

Se filmen här.

 

Framtidsforum 2015

Välkommen till en heldag för visioner & handlingskraft!Årets samtalsforum för att ställa om till hållbar utveckling i Örebro län! Lördag 28 februari kl 9.30-16.00.

Plats: Kvinnerstaskolans matsal, 10 km norr om Örebro. Vi diskuterar och planerar konkreta insatser under 2015 som behövs för att nå framtidens hållbara lokalsamhällen.
– Hur skapar vi möjligheter och resurser?
– Hur arbeta med lokal hållbarhetsplanering?
– Hur förverkliga blomstrande lokalekonomier?

Vi bjuder in alla er som vill diskutera visioner, konkreta insatser och samarbeten som stärker omställningen till ett hållbart län.
Inbjudan som pdf

Idémöte 20 jan 2015 - för en hållbar region

Länsbygderådet Örebro och ROS-nätverket bjöd in regionala organisationer till en kväll för att diskutera samarbeten och arbetsformer som kan stärka länets hållbarhetsarbete, inklusive en ny Framtidsvecka hösten 2015. Ett 20-tal personer samlades denna kväll och diskuterade. Anteckningar från mötet finns att läsa via länken nedan.

Plats: Föreningarnas hus, Örebro
Inbjudan idémöte 20 jan 2015
Anteckningar från mötet
 

Vi firar årets Framtidsvecka!

Årets Framtidsvecka (v 40 år 2014) är nu avslutad och vi kan nu summera denna breda manifestation med över 150 evenemang från norr till söder i Örebro län. Media har bevakat flitigt och skrivit om ett stort antal av dessa aktiviteter. Se artiklar, radioinslag och Tvärsnyttklipp på Framtidsportalen.se - den nylanserade webbportalen för länets hållbarhetsarbete.

Initiativtagarna till årets Framtidsvecka välkomnar alla medarrangörer till en trevlig kväll i firandets tecken. Tillsammans bjuder vi på glädjeämnen från årets Framtidsvecka, bjuds på ett smakprov från Teater Ruths revycirkus samt får höra hur Örebro kommun samt Örebro universitet arbetar för att lyfta hållbarhetsfrågorna.

Torsdagen den 6 november kl 18-ca 21.
Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A i Örebro.

 

FRAMTIDSVECKAN 2014!

27 sep-5 okt är det dags för den tredje Framtidsveckan i Örebro län! Framtidsveckan är en manifestation som skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum och den är ett brett lokalt samarbetsprojekt med många aktörer som på eget initiativ ordnar arrangemang med ett omställningsperspektiv, som inger hopp och pekar ut nya vägar mot framtiden.

Har du något som du vill visa upp eller arrangera och låta andra inspireras av?  Det kan vara prova-på-aktiviteter, föredrag, studiebesök, seminarier, sopplunch, teater, musik, hantverk eller naturupplevelser. Många olika idéer är tänkbara – och viktiga! 

Följ också gärna Framtidsveckan på FaceBook.

Delrapport av Framtidsstafetten, maj

Nu har vi, som en del av den årslånga Framtidsstafetten, genomfört åtta av de planerade dialogträffarna med lokala politiker i länet. Här kan du läsa sammanställningen  av det som gjorts hittills sen starten 2013 då ROS-nätverket bildades, samt några av höstens planerade aktiviteter.

Summering Framtidsstafetten maj 2014

Medarrangörernas tankar & reflektioner från utvärderingsträffen 27 maj 2014

 

Lokala politikerträffar

Framtidsstafetten. Under de två första veckorna i maj inbjuds representanter från de lokala partigrupperna in till en gemensam politikerdialog, öppen för allmänheten. Samtliga partier har fått åtta frågor kopplat till rubriken "Hur vill du att dina barns framtid ska se ut?". Dessa frågor ska besvaras både skriftligen i slutet av april samt muntligen vid en öppen träff i kommunen, dit allmänheten också är välkommen att delta. 

På dessa orter kommer politikerträffarna att genomföras:
6 maj - Församlingshemmet i Lindesberg kl 18.30
7 maj - Nora Stadshotell kl 18.30
8 maj - Karlskoga folkhögskola kl 18.30,
8 maj - Kumla bibliotek kl 18.30,  Inställt!
8 maj - Tegelbruket i Örebro kl 11.30.

13 maj - Servicehuset Linden i Askersund kl 18.30
14 maj - Kulturhuset i Örebro kl 18.30,
14 maj - Hällefors folkhögskola OBS! kl 18.00
15 maj - Åsens dagcentral i Hallsberg kl 18.30 


Affisch - lokala politikersamtal i länet.
Åtta heta frågor till de lokala partigrupperna

Framtidsstafetten & politikerträffar

Länsbygderådet har tillsammans med ett antal folkbildnings- och intresseorganisationer initierat till en "Framtidsstafett" i länet, för att på olika sätt lyfta upp hållbarhetsfrågorna under valåret. Som ett led i detta har samtliga lokala politiska partigrupper under mars månad fått åtta "heta" frågor att besvara skriftligen. Nedan kan du se frågorna som gått ut till de lokala politiska partigrupperna i länet.

Under första halvan av maj månad bjuds de lokala partigrupperna in till en gemensam politikerdialog i kommunen, öppen för allmänheten. Datum för dessa publiceras inom kort. 

Åtta heta frågor till  lokala politikergrupper
Följebrev Framtidsstafetten & politikerträffar

Presentationen ROS-arbetet kring "Hållbar framtid", på LBRs årsmöte 2014

Kreativa samtal kring hjärtefrågor

Den 23 februari medverkade drygt 40 personer i i den medskapande mötesformen "Öppet forum" på Kvinnerstaskolan. Tillsammans lyfte vi fram 16 hjärtefrågor som alla hade att göra med temat: Att välja en hållbar framtid, en attraktiv landsbygd och lokal utveckling. Det kom fram flera perspektiv på frågan om hur vi gör hållbarhet och omställning till en lokal och regional prioritering.

I dokumentationen från dagen kan man läsa mer om de hjärtefrågor som samtalades kring, och annat som diskuterades. Bland annat kan man läsa om de tre frågor som fick flest prickar i den prioriteringsprocess som gruppen gjorde i slutet av dagen:

 • Hur skapar vi samarbete kring hållbar landsbygd med bönder (kött, mjölk, grönsaker)? Var ska vi mötas?
 • Cirkulär ekonomi (för att stärka lokalsamhället). Vad är det? Hur förklara? Hur når vi ut? 
 • Framtidsstafetten och politikerträffar (med dialog kring omställningsfrågor). Vem gör vad och varför?

Du kan också se tankespåren (sammanfattningen) för de åtta gemensamma teman som alla frågeställningar tycks ha kretsat omkring. Dessutom finns intervjuer med två av deltagare från dagen.

Dokumentation från Öppet forum i Kvinnersta 23 feb 2014
Tankespår efter Öppet forum i Kvinnersta 23 feb 2014

Ny projektledare

Ny projektledare för Hållbar framtid är Ankie Rauséus.

Ankie nås på 070-28 07 466 eller på ankie.rauseus[at]telia[dot]com

Öppet forum 23/2 kring "Hållbar framtid, attraktiva bygder & lokal utveckling"

Välkommen till en inspirerande dag med samtal kring hur vi tillsammans skapar en Hållbar framtid i Örebro län.

Tillsammans skapar vi samarbeten och partnerskap för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag!

 • Hur gör vi hållbar utveckling till en prioriterad fråga lokalt och regionalt?
 • Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för dig?

När? Söndag 23 februari 2014, kl 9.30- 16.00
Plats: Kvinnerstaskolans matsal, avfart från Rv 50, strax norr om Örebro.
Målgrupp: "eldsjälar", föreningar, folkbildare, byalag, omställningsgrupper, företagare, politiker, tjänstemän.
Arrangörer: Länsbygderådet Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen, Leader Mellansjölandet m fl.

 

ROS-nätverkets träffar

Här finns dokumentation från samtliga träffar som varit sen våren 2013. 

ROS - ett nätverk för Regional OmStällning till ett Hållbart Örebro län

Samtal mellan ROS-gruppen och Anders Persson från Söderhamn. Han är folkbildare och initiativtagare av Framtidsveckan i bl a Hälsingland.

Länsbygderådet i Örebro län tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade en lokal arbetsgrupp inom LBR och tog kontakt med folkbildningen, Jane Karlsson på Örebro läns bildningsförbund. I maj 2013 bjöd vi gemensamt in till en workshop. Mötet genomfördes och bl.a formulerades en idé om ett flerårigt projekt som startas upp via en förstudie. 

LBR´s arbetsgrupp utökades med flera aktörer och vi bildade ROS - Regional OmStällning - "en arbetsgrupp/nätverk för samverkan till en stödjande struktur till ett hållbart Örebro län". Våra respektive organisationer har sedan mötts 8 ggr under hösten 2013. I slutet av januari 2014 anställdes en projektledare, Ankie Rauséus, på 80% för att arbeta med en förstudie fram till sommaren 2014.
Ankie nås på e-post:  ankie.rauseus[at]telia[dot]com, mobil: 070-28 07 466.

Så här vill ROS-gruppen jobba vidare:

 • Genomföra en förstudie enligt projektförslaget "Regional omställning på lokal nivå, del 1" Huvuddelar där är inventering, metodbeskrivning, nätverksbyggande och strukturbyggande.
 • Stödja och stimulera folkbildningen att göra ett kompetenslyft kring hållbarhetsfrågorna - skapa forskarcirklar.
 • Samla olika aktörer till mötesplatser både regionalt som lokalt för att visa på kompetens, engagemang och ge information och inspiration till lokala och kommunala aktörer att arbeta med lokala omställningsplaner.
 • Skapa en "framtidsstafett" med aktiviteter och arrangemang som syftar till en framtidsvecka i höst som manifesterar länet som aktivt, attraktivt och framsynt med miljömål inom räckhåll.
 • Stärka en levande landsbygd som producerar nära konsumenterna i tätorten och att marknaden förtydligas.
 • Utveckla "lokala mötesplatser på nätet" med interaktivitet som stöder aktiviteterna. 
 • Involvera media på olika sätt, så de görs delaktiga i processen och uppmuntras i kompetensspridandet.
 • Medvetandegöra politik och opinion för en hållbar framtid med strategiska mål och styrmedel. Här syftar vi också på landsbygds- och strukturfondsprogram som skall implementeras under 2014.

Hållbar framtid, attraktiva bygder & lokal utveckling

Välkommen till Öppet forum & inspirationsdag kring hur vi tillsammans skapar en Hållbar framtid i Örebro län.

Tillsammans skapar vi samarbete och partnerskap för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag!

Låter det här intressant? Läs mer under länken här hur du anmäler dig.

Omställning i länet

I Länsbygderådet har vi utvecklat en strategi där målet är ge LUG (Lokal Utvecklings Grupp) bästa förutsättningar att agera för lokal omställning och hållbara bygder genom att:

 Initiera, medvetandegöra och starta processer både för inre och yttre omställning

 Identifiera resurspersoner, lokal engagemang och kompetens

 Lokala möten med LUG, Kommunbygderåd och kommunala företrädare

 Samverkan med Leader Bergslagen (och andra Leader områden om intresse finns)

 Planera studiebesök, t ex Sol&vindkullen i Katrineholm, Solel i Sala Heby

 Ta kontakt med förskolor och skolor

 Ta kontakt med regionens offentliga företrädare för hållbar utveckling

 Samverka med universitetet, studieförbund, föreningar och företag inom området

 Medverka på andras arrangemang och var proaktiv på möten och i remissarbete

 Medverka till att konkreta omställningsplaner upprättas och infogas i planeringen

Omställning Sverige - vad menas med det?

Omställning handlar om att gradvis anpassa vårt samhälle, livsstil och kultur så att vi står förberedda och klarar oss när oljan och andra resurser tryter och klimatförändringen försvårar livet över större delar av världen, inklusive vår egen. De flesta av oss har redan börjat; vi försöker dra ner på olja- och elförbrukning, kanske skaffar solceller, handlar mer närodlat och second-hand, sopsorterar och komposterar. De som har möjlighet att odla gör det mer och mer. Omställning handlar även om inre omställning, kan vi minska stressen och bli mer nöjda i nuet? Kort sagt; vi motverkar slösa, slit & släng och ”nånannanismen”.

Hela Sverige ska leva är värdorganisation för Omställning Sverige, den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. Ett nätverk som sprider sig runt om i världen med engagerad optimism.

Dokument från konferensen Osårbara?

Ewa Overmeer från Länsbygderådets styrelse har deltagit i en intressant konferens "Osårbara? om kommunernas roll för en hållbar framtid". Konferensen ägde rum i Eskilstuna och över 120 personer deltog från 27 olika kommuner och 31 olika organisationer.

Klicka på länken nedan för att komma till presentationen från konferensen.

http://eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Miljo/Osarbara-Anmalan-till-konferens/

Transitionfilm

DVD - Transition 2.0

In Transition 2.0 är en inspirerande neddykning i omställningsrörelsens mångfald. Den visar berättelser från hela världen. Du kommer att höra om samhällen som odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital valuta och inrättar egna solenergibolag. Omställning är en idé som spridits som ett virus, ett socialt experiment som handlar om att bemöta osäkra tider med lösningar och optimism.

Som medlem får du kostnadsfritt låna filmen el köpa den till reducerat pris; 100 kr.

Boken Sverige ställer om

Sverige ställer om - metod och inspiration för omställningsinitiativ
Omställningsrörelsen vill bygga ett hållbart samhälle genom att mobilisera lokalt och ta initiativ till gemensamma lösningar i närområdet. Här finns konkreta tips på hur man kan starta ett omställningsinitiativ. Dessutom finns inspiration från de många initiativ som redan är igång i landet. Sverige ställer om!

Som medlem får du köpa boken för 50 kr (ord pris 160kr).

Omställningsrörelsens fem ben

Det behövs en ny folkrörelse som tar framtidens utmaningar och oro på allvar. En folkrörelse där människor går samman för att diskutera energi och peak oil, ekologi och miljöfrågor, ekonomi och tillväxten samt vår egen inre omställningsresa.

 • Peak oil och konsekvenserna av brist på energi.
 • Tillväxt- och skuldekonomins negativa effekter för samhället.
 • Miljö- och klimateffekter av vår produktion och konsumtion.
 • Vår egen mentala omställning, den inre resan.
 • Att tillsammans med andra göra något konkret och bestående för att möta samhällsförändringar.

En Mötesplats

www.transitionsweden.se kan peroner som är verksamma inom rörelsen utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Här har varje lokalt omställningsalternativ en egen sida. Idag är drygt 2000 personer och ca 90 grupper registrerade på hemsidan.

Läs mer på hemsidan där kan du även ladda ner "Ställ om Sverige" skriften. Du kan även gå med i eller starta en lokal omställningsgrupp!

Hållbara dokument

Här samlar vi dokumentation från det vi gjort, under titeln Hållbar framtid

LBR som en del av ROS-gruppen var dialogpartner till Region Örebro län inför remissen om en regional utvecklingsstrategi. Här är en sammanfattning av ROS-RUS-remissen som LBR ställer sig bakom.
 

Framtidsforum 2017 sammanfattas på www.regionorebrolan.se/framtidsforum
 

Framtidsveckan 2016, en sammanställning av alla programpunkter

 

Framtidsveckan, en allmän informationsfolder

 

Framtidsforum 2016

En sammanställning från forumet "Hur får vi mat på bordet i framtiden?" Ett seminarium om matsäkerhet & -suveränitet.

 

Framtidsveckan och Miljövänliga veckan 2015
En sammanställning av Framtidsveckan och Miljövänliga veckan i Örebro län 2015

Framtidsveckan och Miljövänliga veckan är en manifestation för en hållbar framtid. Det är en inbjudan till en ny spelplan för att på 10–15 år skapa blomstrande lokalsamhällen med hållbar miljö, levande demokrati och fossilfri matsäkerhet.

Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län.pdf
Effekter & möjligheter av Framtidsveckan och andra omställningsaktiviteter (3MB)


Rapport från ROS – Regional Omställning i Samverkan (2015-02)

Författare: Niklas Högberg & Ankie Rauséus.
Med stöd av Länsbygderådet Örebro län och Länsstyrelsen Örebro län

 

 

Framtidsstafetten 2013-2014.pdf

En sammanställning av de hållbara aktiviteter som genomförts i länet på initiativ av LBR Örebro län och ROS-nätverket (ROS=Regional Omställning i Samverkan).

 

28/2 2015 Framtidsforum.pdf

Dokumentation från årets samtalsforum på Kvinnersta, Örebro. Arrangörer: ROS-nätverket (Regional Omställning i Samverkan)

Avsikter med workshopen:

• Att gemensamt utforska hur vi skapar möjligheter och resurser som sätter snöbollar i rullning.

• Att hitta effektiva handlingar,samarbeten och synergier för att medskapa hållbara lokalsamhällen.

• Ge ny inspiration och handlingskraft.

Filmen om en hållbar framtid

Filmen "Storytelling- en hållbar framtid" beskriver den omställningsprocess som sker här i Örebro län, och ROS-samarbetet för att skapa en hållbar framtid. Filmare är Niclas Lindahl och Leader Bergslagen har finansierat den.

Se filmen här.

 

 

Framtidsstafetten

Nyhetsbrev från ROS

PrenumereraTipsa en vän

ges ut av Nätverket för Regional Omställning i Samverkan (ROS)
Nedan länkar till nyhetsbreven och en kort presentation av innehåll.

ROS-gruppens minnesanteckningar

ROS – Regional Omställning i Samverkan består av representanter från Länsbygderådet, Naturskyddsföreningen, Örebro läns bildningsförbund, Framtiden i Våra Händer, Örebro kommun samt LEADER Mellansjölandet. Här kan du ta del av våra minnesanteckningar:

30 september till 8 oktober genomför vi den sjätte Framtidsveckan i Örebro län. Genom lokala exempel visar vi att det går att förändra vårt sätt att leva – att vi kan tackla de stora utmaningarna.

 

I år känner vi att Framtidsveckan blivit  blivit ett känt begrepp och fler och fler vill vara en del i den. Vi har nått "the tipping point" och programpunkter nästan ramlar in av sig självt. Noden Karlskoga/Degerfors var föregångare som samlande för aktiviteter i det området. I år tillkommer noderna Lindesberg och Askersund som goda följare. Vi ser att biblioteken är viktiga medspelare i vårt arbete.

 

Programmen växer för var dag, ta en titt på orebrolan.framtidsveckan.net, se dag för dag vad som händer. Du kan oxå välja att se vad var kommun erbjuder eller utifrån teman. Du/Ni är självklart välkomna med att bidra med egna aktiviteter som ni marknadsför via Anmäl programpunkt.
 

Som tidigare år är Naturskyddsföreningens Miljövänliga vecka en del av Framtidsveckan. Kampanjen heter Fräsch på riktigt och handlar om vad vi har i badrumsskåpet.

 

Veckan avslutas med celebert besök -

Framtidsvisionären Rob Hopkins i Örebro 9 oktober!

 

Genom ROS-nätverket arrangerar vi tre tillfällen att ta del av Robs kunskap och erfarenheter:

ÖREBRO 9 okt kl 11:30-13:00 på Coompanion, Rudbecksg. 26:
KLIMATPOSITIVT NÄRINGSLIV - FRAMTIDENS HÅLLBARA FÖRETAG. Lunchföreläsning och samtal. Info och anmälan (Facebook)

ÖREBRO 9 okt kl 13:30-16:00 på NBV, jordgatan 6:
VILKET LÄRANDE BEHÖVS FÖR OMSTÄLLNING TILL HÅLLBARHET? Seminarium med föreläsning och samtal. Info och anmälan (pdf)


ÖREBRO 9 okt kl 18:00-20:30. Örebro universitet, hörsal 1:
TRANSITION STORIES - LOKALA LÖSNINGAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Föreläsning, workshop. Info Örebro universitet
Info Facebook

 

Har du synpunkter eller idéer om Framtidsveckan eller omställning i allmänhet är du välkommen att kontakta ROS nätverket via ROS.Orebrolan[at]gmail[dot]com – vi samordnar arrangemangen under veckan och marknadsför i sociala medier. Framtidsveckans webbadress är: orebrolan.framtidsveckan.net. Vi finns också på Facebook.

Framtidsveckan 2016 visade på engagemang & mångfald

Framtidsveckans folder.pdfSammanställning2016.pdf

 

2016 var femte året som ROS-nätverket samverkar och manifesterar Framtids- och Miljövänliga veckan i länet. Sedan några år tillbaka har vi samordnat veckorna för att stärka varandra. Det innebär bl a att Framtidsveckan kommer att vara under vecka 40 även nästa år. Naturskyddsföreningens tema för Miljövänliga veckan 2016 var "Fräsch på riktigt", om produkter i badrumsskåpet, vilket visades både som utställningar, workshops och föreläsningar runt om i länet.

 

Trots kort startsträcka och knappa resurser blev det närmare 300 annonserade tillfällen av våra respektive hållbara initiativ under Framtidsveckan – vilket fantastiskt gensvar från alla er som jobbar för en hållbar framtid! Evenemangen är inte bara intressanta att besöksmål utan lika mycket ett bevis för oss själva och för myndigheter att vi är många som tar hållbar utveckling på allvar. Här är en sammanställning av det digra smörgåsbord vi bjöd på 2016.

 

Framtidsstafetten, nyhetsbrevet från ROS, skickar löpande ut information om Framtidsveckan, här kan du också prenumerera på det. Dessa brev har hittills publicerats:

3 augusti 2016

30 augusti 2016

12 september 2016

28 september 2016

Framtidsveckan 2015

FRAMTIDS- & MILJÖVÄNLIGA VECKAN 26 september - 4 oktober 2015

Sammanfattning av 2015 års Framtidsvecka

Det finns flera spännande teman under Framtidsveckan. Här nedan presenteras några: Hållbar mat, hållbar energi, cirkulär ekonomi/kretslopp/återbruk, kropp/själ/mening samt konst/kultur/kreativitet. Ytterligare ett centralt tema är styrkan i mångfalden, och den sammanlagda mängden och bredden av evenemang är ett uttryck för detta. 

 

Hållbar mat

Ett centralt tema handlar om lokal, ekologisk livsmedelsproduktion – hållbar mat - och hur den kan starta en god spiral av nya möjligheter som kan revolutionera den lokala utvecklingen och i längden förvandla utflyttningsorter till inflyttningsorter.

 

Flera evenemang under Framtidsveckan har fokus på ”god mat” i ordets alla bemärkelser. Bland annat genomförs sju framtidsmöten med Anders Persson som beskriver hur matproduktion är en nyckel till blomstrande lokalsamhällen. Naturskyddsföreningens bjuder på ekofika på olika orter. Det blir föreläsningar om t ex stadsodling (Karlskoga) och eko-odling (Kumla), liksom hemma hos-besök hos odlare och ekobönder (t ex Östansjö trädgård, en småbonde i Rikkenstorp, Kopparberg, eller odlargrupp i Garphyttan). Varför inte ta en kurs i äppelodling (Rosängen, Örebro) eller biodling (Latorp). Eller kanske besöka skördemarknader i Åsbro eller Järle eller en höstfestival i Himmelslund mm…

 

Här är några exempel på hur den ”goda spiralen” kan utvecklas med hållbar mat:

 • Lokal produktion reducerar man drastiskt långväga, resurskrävande transporter.
 • En kraftigt expanderad lokal livsmedelsproduktion kan ge många arbeten, i Söderhamn har man beräknat 1500 nya jobb inom matproduktion och andra områden som stimuleras som en spinoffeffekt.
 • Utbildnings- och folkbildningssektorn expanderar när fler lär sig odling.
 • Närodlat möjliggör närmare kontakt mellan producenter och konsumenter som också kan bli delägare i odlingen.
 • Närheten ger bättre kvalitet och mer ekologisk odling. 
 • Med en säker tillgång kan kommunerna välja mer närodlat, vilket stimulerar ytterligare lokal tillväxt.
 • Integration och mångfald stimuleras, många invandrare har odlarbakgrund.
 • Den lokala samhörigheten i de nya nätverken förstärks ytterligare genom t ex lokala skördefester och samodling.
 • Starkare lokal ekonomi, näringsliv och gemenskap attraherar nya boende.

 

Hållbar energi

Hållbar energi innebär inte bara att vi kan ställa om till förnybar energi, utan att den också kan få fart på våra lokalsamhällen. Förnybara energikällor finns att tillgå lokalt i form av sol, vindkraft och även biobränsle om den produceras på rätt sätt. Alltfler skaffar egna solceller. I förlängningen finns det möjlighet för små lokala energiproducenter att sälja av sitt överskott.

 

Lokalt, gemensamt ägd energiproduktion gör att pengarna stannar i lokalsamhället. Mer decentraliserad energiproduktion skapar mindre sårbara samhällen. Hållbar energi innebär samtidigt att vi lära oss använda energin mer effektivt, och även inser att vi behöver minska energiförbrukningen i det fossilfria samhället. Sådant är lättare att förverkliga när man samarbetar i lokalsamhället.

 

Föreläsning med Johan Ehrenberg om Solcellsrevolutionen (Örebro)

Föreläsning med Alf Nilsson: Gör din egen solel (Hallsberg)

Solel på Hardemo-dagarna

Framtidens energiförsörjning i Örebro kommun – vindkraft, solenergi, biogas mm

Vindkraft på rätt plats (Karlskoga)

Energispardagen i Olshammar med senaste värmepumpar, LED-lampor etc

Utställning om energitjuvar i Laxå

Öppet hus hos SMÅ IF, en energismart förening

Öppet hus hos Nora ltk, energismart förening

 

Cirkulär ekonomi, kretslopp, återbruk

En hållbar framtid handlar om att skapa kretsloppssamhällen. Vi lär oss av naturens kretslopp där det inte finns något avfall, utan allt blir näring för något annat i ekosystemen. Cirkulär ekonomi innebär en ekonomi där flera aktörer och producenter samverkar och drar nytta av varandra. Man ger draghjälp åt varandra när restprodukten från en industri blir grunden för en annan verksamhet, inom ekologiska ramar. På samma sätt sprider sig nu delandets ekonomi som en löpeld genom samhället, där människor samarbetar genom t ex samåkning och bytardagar med kläder och annat. Återbruk och redesign av t ex textilier är andra uttryck för ett kretsloppstänkande som många redan tillämpar.

 

Här nedan återfinns några länkar på detta tema:

Hur ser det posturbana samhället ut, visionsspaning i Nora: http://framtidsportalen.se/evenemang/hur-ser-det-posturbana-samhallet-ut/ 

Återbruk hos Fyra systrar, Mullhyttan: http://framtidsportalen.se/evenemang/aterbruk-hos-fyra-systrar/  (fler evenemang, sök på portalen)

Höstmarknad och återbruk hos ekobutiken i Stadsträdgården: http://framtidsportalen.se/evenemang/hostmarknad-vid-ekobutiken/ 

Prova-på-återbruk, Karlskoga bibliotek: http://framtidsportalen.se/evenemang/prova-pa-aterbruk/ 

Nyinvigning av Ateljé Återbruk, Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/nyinvigning-av-atelje-aterbruk/ 

Sy din egen tygkasse, Lindesberg: http://framtidsportalen.se/evenemang/sy-din-egen-tygkasse/ 

Tipspromenad med sopor, Östansjö: http://framtidsportalen.se/evenemang/tipspromenad-med-sopor/ 

Bytardag i Baptistkyrkan: http://framtidsportalen.se/evenemang/bytardag-i-baptistkyrkan/ 

Bytardag i Pingstkyrkan: http://framtidsportalen.se/evenemang/bytardag-i-pingstkyrkan/ 

Bokbytardagar i Mullhyttan: http://framtidsportalen.se/evenemang/bokbytardagar/  (fler evenemang, sök på portalen)

Bytardag på Föreningarnas hus, Örebro:

http://framtidsportalen.se/evenemang/bytardag/ 

Minskat matsvinn i restaurangen, Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/minskat-matsvinn-i-restaurang/ 

EKO-dagar på butiken Stjernsund, en gård med kretsloppstänkande: http://framtidsportalen.se/evenemang/eko-dagarna-pa-stjarnsunds-gard-2/ 

 

Kropp & själ

Vi behöver nya sätt att mäta välfärd på för att ställa om till hållbarhet, måttstockar som inte bara ser till BNP utan också mäter livskvalitet, delaktighet, känslan av mening. Idag diskuteras på högsta nivå att införa ”lyckoindex” som välfärdsmått. Det är folkhälsa till kropp & själ som behövs för att motverka den stress som driver på en ohållbar utveckling. För att ställa om till en hållbar framtid är det viktigt att vi människor tar en titt på våra egna beteenden och ohållbara konsumtionsmönster.

När vi ändrar våra värderingar, synsätt och världsbilder så ändrar vi också våra beteenden. När vi förstår hur världen hänger samman i kretslopp kan vi själva göra oss till delar av dessa kretslopp. Einstein beskrev det så här: De problem vi möter kan inte lösas med samma tänkande som skapade dem. För att kunna tänka på nya sätt är det viktigt med pauser och stillhet genom t ex en naturvandring eller genom meditation och mindfulness. När vi blir mer närvarande här och nu och ser skönheten i vår värld, blir det också lättare att ta hand om oss själva, varandra och våra livsmiljöer – naturen med alla dess invånare. Det kallas ”inre omställning.”

 

Här återfinns några länkar på dessa teman:

Natursnoksutbildning för att inspirera barn att upptäcka naturen, Markaskogen Örebro 26-27 september: http://framtidsportalen.se/evenemang/fa-barn-att-upptacka-naturen-bli-natursnoksledare/ 

Börjar hållbarheten i hjärtat?  En utforskning av vår egen och naturens hållbarhet i Tiveden: http://framtidsportalen.se/evenemang/borjar-hallbarheten-i-hjartat/ 

Retreat för kvinnor med naturvandring: http://framtidsportalen.se/evenemang/retreat-for-kvinnor-pa-vandring-med-moder-jord/ 

After work naturguidning, Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/afterwork-guidning/

Den bli tråden – en upplevelseresa i Kils Socken: http://framtidsportalen.se/evenemang/den-bla-traden-en-upplevelseresa-i-kils-socken/

Prova på kurs, tankar om livet, inre styrka och känsla av sammanhang, Karlskoga: http://framtidsportalen.se/evenemang/prova-pa-livet-och-halsan/ 

Fältbiologerna vill starta klubb i Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/ute-i-naturen-inne-i-miljodebatten/

Invigning av utsiktstornet i Skagershultamossen:  http://framtidsportalen.se/evenemang/invigning-av-utsiktstornet-skagershultamossen/ 

Massage, ekobehandlingar och produkter, Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/eko-massage-ansiktsbehandlingar-produkter/ 

Punk. Rock. Yoga. Love – Rockyoga för välgörenhet, Örebro: http://framtidsportalen.se/evenemang/punk-rock-yoga-love/ 

En Qi gong metod för kropp & själ – Falun Gongs positiva kraft, Hallsberg: http://framtidsportalen.se/evenemang/falun-gongs-positiva-kraft-3/ 

Människor för ändring – Raoul Wallenberg, filmkväll som inspirerar till medmänsklighet: http://framtidsportalen.se/evenemang/manniskor-for-andring-raoul-wallenberg-civilkurage/ 

 

Konst, kultur och kreativitet

Kulturen och konsten är viktiga verktyg för att inspirera till nya sätt att tänka och handla på. När vi berörs genom musik- och konstupplevelser, eller genom skratt, kommer vi utanför våra vanliga ramar. Vi kan känslomässigt ta till oss det som först är en intellektuell förståelse. När vi inspireras till att använda vår egen kreativitet förstår vi hur vi kan påverka världen som medskapare och inte bara konsumenter.

Några länkar på detta tema:

Moder Jord – för god för att kolsyra. En ståuppföreläsning, Karlskoga: http://framtidsportalen.se/evenemang/moder-jord-for-god-for-att-kolsyra/ 

Konstutställning om hållbarhet, Karlskoga: http://framtidsportalen.se/evenemang/konstutstallning/ 

Konst runt Möckeln, Karlskoga och Degerfors: http://framtidsportalen.se/evenemang/konst-runt-mockeln/ 

Människor för ändring – Raoul Wallenberg, filmkväll som inspirerar till medmänsklighet: 

Blå Trådens välgörenhetsgala, Närkes kil: http://framtidsportalen.se/evenemang/den-bla-tradens-valgorenhetsgala/ 

Höstfestival på Himmelslund: http://framtidsportalen.se/evenemang/hostfestival-pa-himmerslund/ 

 

För ytterligare info, kontakta samordningsgruppen för Framtidsveckan och Miljövänliga veckan:

Niklas Högberg, samordnare av Framtidsveckan (Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Örebro län), 0707-544840, niklashoegberg[at]gmail[dot]com 

Kajsa Grebäck, Naturskyddsföreningen i Örebro län (även aktiviteter i Nora samt på Föreningarnas hus i Örebro), 0725-46 01 06,  kajsa.greback[at]naturskyddsforeningen[dot]se

Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet i Örebro län (även skördefest i Järle), 070-5344949, lc.jerle[at]telia[dot]com 

Jane Karlsson, Örebro läns bildningsförbund, 070-619 84 04, jane.karlsson.lbf[at]folkbildning[dot]net

25 mars - Framtidsforum 2017

 

HUR FÖRVERKLIGAR VI CIRKULÄRSAMHÄLLET - EN HÅLLBAR FRAMTID I ÖREBRO LÄN?

25 mars kl. 9:30 – 16:15 (Fika från 9.00)
Anmälan: Senast 22 mars www.regionorebrolan.se/framtidsforum 
Kostnadsfritt men 100 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan

Ett halvdags fristående Framtidsforum hålls den 29 mars, läs mer på www.regionorebrolan.se/framtidsforum

Föreläsare, panelsamtal, nätverksträff, workshop, svinnlunch och ekomingel! Med bland andra omställningspionjären Pella Thiel, Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare, mat- och jordbruksdebattörer samt cirkulär ekonomi-veteranerna Jonas Roupé och Stuart Pledger.


Välkommen på en spännande resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat. Årets Framtidsforum tar upp hållbarhetsmålen i den nya regionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa möten mellan alla samhällsgrupper och sektorer för att tillsammans utforska vad de betyder och hur de kan förverkligas. 

Den nya utvecklingsstrategin (RUS) innebär ett stort kliv framåt för en hållbar region. Framtidsforum sammanfattar de förändringar som behövs i visionen ”Cirkulärsamhället” med tre underliggande teman som knyter an till strategin: Från linjär till cirkulär ekonomi, från ohållbara till resilienta samhällen samt från monetära till planetära gränser. 

Temana presenteras av spännande föreläsare från näringsliv, forskning och civilsamhälle. På eftermiddagen tar vi med oss perspektiven i en workshop för att medskapa framtiden. Föreningen Food2change, måltidsekologstudenter och kockar från Örebro universitet och restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan bjuder in till inspirerande dialogfika och svinnlunch.
 

PROGRAM:

EN NY HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 
RUS-processens samordnare Susanne Rosendahl, Region Örebro län, berättar om hur den nya utvecklingsstrategin möjliggör ett rejält språng framåt för att förverkliga ett hållbart Örebro län, med allas delaktighet.

ATT MEDSKAPA EN REGION INOM PLANETENS GRÄNSER, FÖR HÅLLBAR HÄLSA OCH LIVSKVALITET 
De planetära gränserna ger innovativa perspektiv och nya lösningar på hur vi kan nå hållbarhetsmålen! Erfarenheter från omställningsrörelsen med Pella Thiel, ordförande i Omställningsnätverket.

MATSUVERÄNITET – VÄGEN TILL EN RESILIENT OCH ATTRAKTIV REGION MED 15 000 NYA JOBB! 
Betydelsen av regionens egna livsmedelsstrategi för hållbarhet och trygghet i det postfossila samhället. Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare samt mat- och jordbruksdebattörer.

CIRKULÄRA LÖSNINGAR - FÖR EN EKONOMI SOM OCKSÅ ÄR BRA FÖR LIVET PÅ JORDEN
En ekonomi som härmar naturens kretslopp, avgiftar samhällets flöden, stöder resilienta lokalsamhällen, stärker tilliten och skapar nya verksamheter och jobb. Jonas Roupé, Strategisk rådgivare, Ragn-Sells.

ETT REGIONALT OMSTÄLLNINGSCENTRUM FÖR ATT FÖRVERKLIGA CIRKULÄRSAMHÄLLET? 
En mötespunkt mellan civilsamhället, myndigheter, näringsliv och forskning för att nå de regionala hållbarhetsmålen genom lokala lösningar på globala kriser. Förslaget presenteras av Niklas Högberg, moderator och projektsamordnare för Framtidsforum. 

WORKSHOP OM CIRKULÄRSAMHÄLLET 
Hur medskapar vi framtidens resilienta samhälle, med cirkulär ekonomi inom planetens gränser? Facilitatorer: Niklas Högberg och Stuart Pledger, Cradlenet, Sustainable Leadership Lab.

Panelsamtal där föreläsarna reflekterar tillsammans kring viktiga frågeställningar. 

Moderator är Niklas Högberg från ROS, mångårig omställningscoach i Örebro län, nationell omställningsinspiratör genom Medskaparna.

ANMÄLAN
Senast 22 mars, anmäl dig på www.regionorebrolan.se/framtidsforum 
Kostnadsfritt men 100 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan


KONTAKTPERSON OM PROGRAMMET: 
Niklas Högberg, 070-754 48 40 niklashoegberg@gmail.com
Kontaktperson om regionala utvecklingsstrategin och anmälan: 
Sofia Kjörk, 019-602 63 42 

 

Ett halvdags fristående Framtidsforum hålls den 29 mars, läs mer på www.regionorebrolan.se/framtidsforum

ARRANGÖRER: ROS* - nätverket för Regional Omställning i Samverkan, Region Örebro län, Food2change 

Anmälningsformulär och ytterligare information om såväl den 25 mars som den 29 mars (halvdag, em) hittas på https://www.regionorebrolan.se/framtidsforum 

* ROS består av Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion, Framtiden i våra händer, Omvända vär(l)den m fl.

 


Hur får vi mat på bordet i framtiden?

Matsäkerhet & -suveränitet, en drivkraft för blomstrande lokalsamhällen

 

Rapport från dagen av Niklas Högberg

Karlskoga folkhögskolas aula
2/4 2016 kl 11.00-16.00 

 

Regional Omställning i Samverkan, ROS, bjöd in till Framtidsforum 2016 i Örebro län med temat ”Hur får vi mat på bordet i framtiden” - om utmaningarna och möjligheterna i att förverkliga en hållbar framtid, med matsäkerhet och matsuveränitet som drivkraft för blomstrande lokalsamhällen. Alla lösningar som behövs för att nå verklig hållbarhet hänger på något sätt samman med behovet att återskapa resilienta, lokala kretsloppssamhällen - vare sig de kallas stad eller landsbygd. Det är verkligen djupt meningsfulla visioner som berör var och en.

 

Lösningarna på de globala ekologiska, sociala, ekonomiska och mänskliga kriserna är till stor del lokala, vilket betyder att vi som människor kan göra betydligt mer än vi har trott för att bidra till en snabb omställning. Den mest närliggande utmaningen gäller att på 10-15 år ställa om matproduktionen så att vi på nytt får en hög självförsörjningsgrad. Det behövs när dagens fossilbaserade jordbruk fasas ut - redan om 15 år har oljeimporten halverats.

 

Den här utmaningen innebär samtidigt enorma möjligheter när det gäller att vitalisera lokala samhällen, ekonomier och arbetsmarknader. Forskare har beräknat att omställningen möjliggör en halv miljon nya arbetstillfällen bara inom matproduktion, sedan tillkommer en mängd jobb inom alla områden i kedjan ”från jord och vatten till bord.” I själva verket innebär det att vi förverkligar visionerna om ett samhälle byggt på principer om kretslopp, cirkulär ekonomi och systemtänkande. Vi lär oss härma naturens levande ekosystem, skapa en tillvaro i harmoni med den stora livsväv som vi alltid varit del av.

 

Seminariet och talarna visade med all önskvärd tydlighet att det finns konkreta vägar och lösningar för att nå de här visionerna på kort tid. Det är lösningar som involverar hela samhället och alla människor i att vara medskapare av framtiden. Huvudtalaren Karin Eksvärd har studerat agroekologiska principer i 20 år som bl a bygger på kretslopp, kolinbindning, mångfald, multifunktionalitet och självreglering. Hon underströk bland annat att multifunktionalitet inte är samma sak som vår traditionella syn på effektivitet som brukar handla om ensidig specialisering. Ett exempel på multifunktionalitet är ekorren som bara brukar hitta en bråkdel av den föda den har gömt i skogen, men samtidigt sprider näring och växtlighet som gynnar hela ekosystemet. I agroekologi ses jordbruket som ett samspel med naturen snarare än ett ensidigt resursutnyttjande. Ett multifunktionellt samspel finns i skogsträdgården där man arbetar med flera nivåer och dimensioner, med olika arter som drar nytta av varandra. I det konventionella jordbruket kan man börja genom att t ex plantera en trädallé på åkern och flytta runt boskap som jordförbättrare. Karin lyfte också fram värdet av samverkans- och lärprocesser baserade på tillit, jämlikhet och ett gemensamt större syfte.

 

Jonas Wangsten, ordförande i förbundet Sveriges småbrukare, har tagit fram praktiska lösningar för att minska avståndet mellan producent och konsument genom andelsmat.se. Som människor behöver vi på nytt närma oss matproduktionen, återskapa en levande relation till maten såväl mentalt som kunskapsmässigt. Han bedriver själv jordbruk byggt på helhetsprinciper där mångfalden står i centrum - mångfald i såväl skala som brukningsmetoder. Han visade att det småskaliga jordbruket inte är litet i kvantitet utan ett förhållningssätt.

 

Joel Holmdahl och hans familj från finngården Rikkenstorp i norra Örebro län har just fått Region Örebro läns energipris som årets inspiratör. Han berättade hur de driver gården utifrån helhetsprinciper där djuren är en viktig del - fjällkor, får, höns och bin. Genom NOrdbruk medverkar Joel även i den internationella organisationen Via Campesina som organiserar världens småbrukare. Han berättade att småbrukare producerar 70% av världens mat på 25% av den brukbara jorden, medan det industriella jordbruket producerar 30% på betydligt större yta. Han lyfte fram behovet av en politik som möjliggör för småbruket att bidra till en hållbar framtid, liksom värnar om den jordbruksmark som finns kvar.

 

Malin Isaksson, miljöstrateg på Region Örebro län, berättade om hur regionen kan stödja de omställningsprocesser som behövs, bl a genom den nya regionala utvecklingsstrategi som just håller på att tas fram. Hon visade hur medborgarna kan delta i och påverka processen. Innehållet i strategin kommer att reglera hur ekonomin fördelas och prioriteras för flera år framåt. Strategin är till för att möjliggöra de processer som kan föra utvecklingen framåt i länet. Två spännande nyheter är att de planetära gränserna nu lyfts in som överordnade ramar för de mål som sätts, och att de ekonomiska måttstockarna håller på att kompletteras med sociala, en form av ”lyckoindex”. Den 12 maj kan man delta i en visionsdag och vara med och definiera utmaningarna i regionen.

 

På bilden talade jag om några av de värden och begrepp som håller på att förändras i takt med att den nya visionen och världsbilden växer fram - från synen på världen som en stor maskin till att förstå att allt hänger samman i levande, komplexa och i högsta grad levande system. Några värden och begrepp som får ny mening är t ex synen på hälsa som effekt av helhetstänkande och meningsfulla sammanhang (där t ex matproduktionen ingår i en helhet som berikar både människor och natur), synen på trygghet genom lokalsamhällen integrerade i planetens naturliga livssystem med balanserade energiutbyten (snarare än ensidig oljeutvinning), synen på framgång grundad på inre snarare än yttre värderingar inom ramen för planetens gränser (snarare än att snabbast möjligt förvandla naturresurser till avfall), synen på rikedom som mängden relationer snarare än ackulumering av pengar och ägodelar, samt synen på skönhet där idealet nu håller på att ändras från fokus på teknik och maskiner till att förstå och känna skönheten i naturens komplexa och levande system och låta dem vara förebilder för hur vi formar samhället (genom t ex biomimicry).

 

En vision behöver skapas med både hjärna och hjärta för att vara levande. Det är så människor kan beröras, känna delaktighet och mening i den. Tanke och kunskap räcker inte för att vi ska lära oss något nytt och starta förändringar, lärandet behöver förankras i känslorna, i hjärtat. Där börjar den hållbara förändringen. Region Örebro län kan gå före, som ett sätt att manifestera sitt varumärke ”Sveriges hjärta.” Några frön till den visionen föddes på Framtidsforum, jag tror att vi alla gick därifrån berörda, utmanade och inspirerade, med en tydlig känsla av utmaningarna men också av att en annan värld är möjligt. Den världen börjar med oss.

Niklas Högberg, processledare

Framtidsforum 2016 arrangerades av Regional Omställning i Samverkan, ROS, och finansierades av Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län i samverkan med Karlskoga folkhögskola och Studiefrämjandet.

 

 

Medverkande under Framtidsforumet:

Agr Dr Karin Eksvärd har i 20 års tid varit engagerad i omställningsfrågor för hållbar utveckling av svenskt lantbruk genom aktörssamverkan. Detta både inom praktisk verksamhet med lantbrukare med olika inrikting och inom forskning. Idag är hon VD för Inspire Action & Research AB som arbetar för hållbar utveckling med agroekologiska förtecken för myndigheter, organisationer och universitet. Matsäkerhet för hållbara lokalsamhällen.pdf (7Mb)
 

Matproducent, Joel Holmdahl från Finngården Rikkenstorp i norra Örebro län deltar som representant för NOrdBruk, Via Campesinas part i Sverige. ViaCamp är drivande för att, med sina 200 miljoner småbönder, definiera begreppet matsuveränitet från gräsrotsnivå. Joel är också kursansvarig för Karlskoga folkhögskolas distanskurs Småskalig odling. Vad är smart mat.pdf

 

Matproducent, Jonas Wangsten är marknadsförare och småbrukare från södra Värmland. Han är också ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare och initiativtagare till Lokal Andelsmat. Andelsmat och konsumentengagemang.pdf


Klimatstrateg Malin Isaksson inom Region Örebro län där hon även ansvarar för miljöperspektivet i processen för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Hur RUS kan stödja och möjliggöra omställning till hållbara lokalsamhällen.pdf


Niklas Högberg är processledare som de senaste två åren har varit verksam som omställningscoach i Örebro län, där han bl a ansvarat som projektledare för framtidsveckorna. Niklas presentation

 

Inbjudan till Framtidsforum 2016

En hållbar framtid för våra barn

Hur skapar vi blomstrande lokalsamhällen?
Dialogmöten med Anders Persson, Framtidsveckan 2015

 

2015 får Framtidsveckan besök av Anders Persson som tog initiativet till den första Framtidsveckan i Hälsingland 2009. Där har de byggt vidare på framgångarna och utvecklat en modell som samlar alla goda krafter kring visionen om en hållbar framtid, med civilsamhället som drivande kraft. Nu har de fått Vinnova-bidrag för att vidareutveckla modellen. 

 

Under Framtidsveckan genomförs sju dialogmöten runtom i länet med samtal kring hur modellen kan stärka det lokala omställningsengagemanget och mobilisera allmänheten för hållbarhetsmålen - det behövs om de ska kunna uppnås. Anders berättar om hur myndigheter och kommuner börjar se nya möjligheter i samverkan med ideella krafter.

 

Ett exempel är lokala omställningsplaner som bl a visar hur satsningen på lokal livsmedelsproduktion skapar nya arbetstillfällen. Samtidigt vitaliseras både lokala ekonomier och marknader när man bygger kretsloppssamhällen där allt tas tillvara. Det är ett samhälle med livskvalitet, gemenskap och delaktighet i centrum. Lokala svar på globala kriser!

 

2015 - Dialogmötena äger rum följande tider och platser: 

Måndag 28 september, 18.00–20.30 - Lindesberg, biblioteket

Tisdag 29 september, 11.00–14.30 - Nora, plats ej klar, lunch

Tisdag 29 september, 19.00–21.30 - Hällefors, Hjulsjö församlingshem

Onsdag 30 september, 11.00–14.30 - Laxå, Bergsfästet, lunch

Onsdag 30 september, 18.00–20.30 - Latorp, skolans nya matsal

Torsdag 1 oktober, 11.00–14.30 - Örebro, Tegelbruket, lunch

Torsdag 1 oktober, 18.00–20.00 - Karlskoga, biblioteket

Läs mer i rapporten från Framtidsveckan 2015