Hoppa till innehållet

Bredband

Kabeldragning i Järle

Över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper har tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har dessa byalag anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag. På Byanätsforum kan du läsa mera, målen är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.  www.bredbandsforum.se/byanatsforum

 

Framgångsrikt bredbandssamarbete i Nora och Hällefors

I mars 2013 träffades länsstyrelsen, kommunerna Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg och Lekeberg för att tillsammans med Telia skriva under en gemensam avsiktsförklaring om fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden. Det gäller orter under 200 invånare och handlar om tillväxt, jobb och om möjligheten att bo kvar i sin hembygd.

Örebro län har etablerat en modell för samverkan om fiberutbyggnad mellan företag, offentliga aktörer och ideella organisationer som bl.a. byalag. Det har gjort det möjligt för Telia att investera i Örebro län.

 Den 15 juni i år gjordes en symbolisk inkoppling av bredband (fiber) som det sista steget för Nora och Hällefors del i projektet. Målet att 90 procent av boende på landsbygden (utanför tätorterna) ska få erbjudande om fiberanslutning har uppnåtts. Evenemanget ägde rum hos Tomas Andersson, Stora Bergsmanshyttans gård i Nora kommun. På fotot gör landshövding Maria Larsson och Linda Hernström chef för Telia fiber en symbolisk inkoppling under överinseende av Tomas Andersson. Den verkliga sammankopplingen hade redan gjorts.

Bengt Larsson på länsstyrelsen har en stor del i resultatet, men utan alla parters positiva inställning hade det nog inte gått så bra.

På plats var också kommunalråden Solweig Oscarsson och Annahelena Jernberg, (Nora respektive Hällefors), Linus Grabö/Region Örebro län och Sivert Gustafsson/Länsbygderådet samt reportrar lokal- och länspressen.