Hoppa till innehållet

Se dina förmåner, ansök om medlemskap

Hela Sverige ska leva Örebro län är en ideell förening, som är partipolitiskt & religiöst obunden. Alla lokala utvecklingsgrupper i länet är välkomna som medlemmar.
Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med sitt säte i Stockholm. I varje län finns förlängda armar som är uppbyggda på lite olika vis. Örebro läns kansli finns i Fjugesta. Vi har representanter från hela länet i styrelsen.

Vad är en lokala utvecklingsgrupper?
En lokal utvecklingsgrupp (LUG) är en ideell förening som verkar för utveckling av sin bygd. De kan ha olika benämningar t ex samhällsförening, sockenlag, ekonomisk förening, fiberförening, idrottsförening, hembygdsförening, bygdegårdsförening osv. Även ett nätverk med kontaktpersoner kan vara medlem t ex en omställningsgrupp.

I det kostnadsfria medlemskapet ingår följande:

 • Kontinuerlig information från vår riks- och länsorganisation
 •  Möjlighet att vara med och påverka Landsbygdsprogrammet
 • Möjlighet att få vägledning från idé till projekt
 • Ni finns och ni syns på vår hemsida
 • Vi länkar ihop vår hemsida med era digitala platser
 • En kostnadsfri Byalagsförsäkring (olycksfall för både medlemmar och gäster, ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Vad krävs för att bli medlem?

 • Att föreningen är verksam i Örebro län
 • Att föreningen registrerar sin verksamhet i vår gemensamma Bygdebank*
 • Att föreningen söker sitt medlemskap via vårt kansli    

Ladda ner medlemsskapsansökan och fyll i era uppgifter. Skicka sedan till:

Hela Sverige ska leva, Örebro län
c/o Kent Kaufeldt
Sännavägen 40
69694 Hammar

eller via e-post: orebro[at]helasverige[dot]se

*Bygdebank, även kallad kunskapsbanken:

 • Här kan man se vad andra grupper gör och knyta goda kontakter
 • Se Bygdebanken som en marknadsföring av din förening
 • Ni kan själva uppdatera er information