Hoppa till innehållet

Yttrande över "Ökad statlig närvaro i Härnösand".

Hela Sverige ska leva har svarat på remissen ”Ökad statlig närvaro i Härnösand” som handlar om förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter som nu finns i Stockholm.

Hela Sverige ska leva stödjer i princip de förslag som har lagts, men har vissa påpekanden som är viktiga. Ett av dem är att vi förutsätter att regeringen genomför utredningens förslag, men att man också i framtiden överväger hur omlokalisering kan göras så att statlig närvaro ökar i hela landet.

Läs vårt yttrande här.