Hoppa till innehållet

Yttrande över föreskrifter för företagsstöd, projektstöd, med mera.

Den 27 januari lämnade vi in ett mycket kort yttrande över  "Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling". Vi hade inga invändningar mot förslaget. Läs vårt yttrande här.