Hoppa till innehållet

Vi välkomnar antagandet av landsbygdspropositionen.

Igår, torsdagen den 7 juni, antog riksdagen regeringens förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Regeringen skriver: ”Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.”

Utskottsbetänkandet som behandlades var rätt omfattande med 70 följdmotioner och yrkanden. Kammaren uppmanade också regeringen att agera i flera frågor. Regeringen bör se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort. Regeringen bör även så fort som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd.

- Självklart välkomnar Hela Sverige ska leva att propositionen antogs med sina långsiktiga mål, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

- Men vi saknar en hel del i konkreta förslag. Vi vet att några viktiga sådana redan nu ligger i andra utredningar och vi hoppas att arbetet med dessa sätter igång så snart som möjligt. Att sluta klyftan mellan land och stad kommer kräva stora insatser men med rätt verktyg och stöd från politiken kan vi, de ideella krafterna, åstadkomma storverk.

Viktigast just nu är kanske ändå att balansen mellan land och stad är fortsatt levande i politiken och i debatten så att arbetet går framåt och inte avstannar. 

Här kan ni läsa om hur riksdagsledamöterna röstade om förslaget


På bilden: Staffan Nilsson under Landsbygdsriksdagen 2018.