Hoppa till innehållet

Vi deltog i estniska landsbygdsriksdagen.

Estland arrangerade sin landsbygdsriksdag i slutet av juli i Räpina, i Polvaregionen som ligger i närheten av staden Tartu och drygt 230 km från Tallinn. Det var den trettonde gången som Kodukant (Ung hembygd), den estniska landsbygdsrörelsen, genomförde en landsbygdsriksdag. Kodukant inspirerades av den svenska landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva i slutet av 1980-talet och har under alla år haft ett nära samarbete med vår organisation. I år var temat för landsbygderiksdagen Strong Village = Strong State (Stark by = stark stat).

Redan 1992/93 lades en motion fram i Sveriges Riksdag där man uppmanade till stöttning av den estniska landsbygdsrörelsen. 1997/98 fanns en annan motion där man bland annat ville att Kodukant skulle få fortsatt uppbackning.

- Det är fantastiskt roligt att se hur Kodukant efter svensk inspiration genomför sin manifestation för landsbygden, med stolthet och entusiasm. Det är nog ingen tillfällighet att Estlands president också deltar och inviger de tre dagarna, säger vår ena ordförande Staffan Nilsson, som deltog.

Estlands landsbygdsriksdag blev också ett inspel i den process som leder fram till den fjärde Europeiska Landsbygdsriksdagen (European Rural Parliament) som hålls i Asturien i Spanien i början av november.

På bilderna: Överst: Paneldiskussion under landsbygdsriksdagen. Underst: Staffan Nilsson talade under estniska landsbygdsriksdagen.