Hoppa till innehållet

Välkommen på årsmöte den 4 april

Lördagen den 4 april håller Hela Sverige ska leva Örebro län årsmöte på Åkerby Herrgård.

Anmälan och motioner

Anmälan senast 30 mars till kent.kaufeldt@telia.com, 070-579 07 00. Uppge namn, förening samt kostönskemål.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Handlingar läggs ut på sidan Stadgar, Årsmöte.
 

Preliminärt program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Årsmötesförhandlingar

Läget i våra byalag samt i Hela Sverige ska leva, 
Linda Eriksson, Åse Claesson

12.30 Lunch

13.15 Auto_Mat – en obemannad butikslösning
Edvin Johansson berättar om sitt vinnande koncept

Utdelning av vårt barn- och ungdomsstipendium

Lokalt engagemang för att skapa service i Valskog
Ingrid Dorsander

15.00 Fika och avslutning

Kostnad

Årsmötet inklusive förtäring och seminarier är kostnadsfritt. Uteblivna deltagare debiteras med 250 kronor.