Hoppa till innehållet

Vårt svar på utredningen Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har yttrat sig över utredningen Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35.

Vi konstaterar att utredningen gjort ett omfattande arbete och vi har enbart ett par korta anmärkningar på utredningen. I övrigt stödjer vi utredningens inriktning och förslag.

Läs vårt yttrande här