Hoppa till innehållet

Vårt remissvar på "En gemensam angelägenhet".

Jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet” lägger fram förslag som ska bidra till att öka jämlikheten i det svenska samhället . Anslaget är brett och innefattar utbildning, arbetsmarknad, regional ojämlikhet med mera. Hela Sverige ska leva har svarat koncentrerar oss på att belysa den urbana normen och de ansatser som finns i de förslag som berör frågor om plats och regional utveckling.

Vi har lämnat ett utförligt svar på hela elva sidor.