Hoppa till innehållet

Vårt projekt Stärka regionalt gav 75 förändringsförslag.

Richard Granberg här ovan gör vinnartecknet och det har han all anledning att göra. Han är projektledare för Hela Sverige ska levas interna projekt, Stärka regionalt. Arbetet har pågått sedan 2019 och nu är det dags att implementera resultatet. 

Projektet syftar till att stärka organisationen ur ett brett perspektiv.

– Det kan handla om allt, från praktiska saker som bättre IT-stöd till ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom organisationen. Arbetet berör både länsavdelningarna och riksorganisationen och det är viktigt hur vi kan utveckla vårt engagemang med medlemmarna, säger Richard.

Målet är en organisation som arbetar effektivare och som enklare kan fånga upp all kunskap och alla initiativ runt i landet, och sedan sprida dem. Även om det är ett internt projekt så är målet att kunna verka bättre även utåt. 

Richard inledde arbetet med att åka runt och träffa alla våra 24 länsavdelningar för att lyssna av deras behov och önskemål. Detta gjorde han 2019.

Det var mitt livs resa och väldigt lärorikt och roligt att få träffa alla. På mindre än ett år besökte jag alla Sveriges län. Det blev 1 534 mil sammanlagt och mestadels tåg. Det är nog få som gjort en sådan tripp. Det var en del planering bakom eftersom vi är en ideell organisation och många jobbar dagtid, samtidigt som det gällde att inte åka för mycket kors och tvärs över landet, berättar Richard.

Resultatet blev till en rapport med 75 förändringsförslag som ska vara genomförda i slutet av 2021.

Richard berättar att det kommer att hända saker löpande under året, men att fokus initialt är att skapa nya foran och kontaktvägar så att länsavdelningarna kan utbyta erfarenheter och idéer på ett bättre sätt än tidigare.

– Det i sin tur kan till exempel ge nya uppslag på aktiviteter med de lokala grupperna och projekt som genomförts i ett län, kan enklare än tidigare appliceras på ett annat. Vi ser också över medlemsregistret som är föråldrat, säger Richard.

Sist men inte minst kommer nomineringsförfarandet kring utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp att förändras.

– Från och med i år kommer alla länsavdelningar att utse Årets lokala grupp i sina län och dessa nomineras sedan till det nationella priset som delas ut av riksorganisationen, avslutar Richard.