Hoppa till innehållet

TIO PROCENT AV ALLA KOMMUNER SAKNAR NU BANKKONTOR.

I Kalmar län är det Torsås kommun som helt saknar bankkontor. 
Bankerna är viktiga finansieringskällor för företag överallt men särskilt i mindre kommuner, därför är det extra problematiskt att bankerna minskar sin närvaro i landet och koncentrerar sin verksamhet till de större städerna. 

När bankerna lämnar tappar de kunskap om lokala marknader och förutsättningar. Finansiärernas lokala närvaro är viktig för att kunna ha tillräcklig kunskap för att göra viktiga avväganden. Bristande kunskap om företagen leder till uteblivna investeringar, färre företag och högre räntor på de lån som ges till företagen.
Ta del av Hela Sverige ska leva senaste balansrapport "Kapital i hela landet". 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_8_KAPITAL.pdf