Hoppa till innehållet

Tillväxtverket samlar serviceerfarenheterna.

Under en fyraårsperiod har Tillväxtverket haft ett uppdrag från regeringen att stötta pionjärer som vill utveckla servicen på sin ort. Sammanlagt 63 projekt har fått stöd och vårt projekt Service i samverkan var ett av dem. 

Nu knyter Tillväxtverket ihop säcken och det är dags att sprida kunskapen från alla projekt. 

– Efter en rad intervjuer med regionala och lokala projekt i olika former och faser, har vi nu hittat fem faktorer som måste samspela för att arbetet med att utveckla service ska fortsätta rulla på, även efter projektens slut, säger Camilla Jägerhem på Tillväxtverket.

De fem faktorerna är behov, förankring, samverkan, plan och riktning.

Intressant är också vad som kan vara alldeles avgörande för att ett serviceslag ska leva. Exemplet Camilla tar är affären som går bra trots litet kundunderlag. Det kan bero på att en busshållplats ligger i närheten av affären. Skulle den tas bort, kan det medföra att affären inte överlever.

– Det är precis den här typen av kunskap som är viktig när vi arbetar med de glesaste områdena i Sverige. Vi delar den nu till regioner, kommuner och lokala grupper som arbetar med att utveckla service på sin ort, säger Camilla.

Materialet finns samlat i rapporten Med samverkan som nav, på 29 sidor. 

Tillväxtverket har också gjort en slags kortversion av rapporten och presenterat de fem faktorerna utförligt, en i taget, på hemsidan. De presentationerna kan du läsa här.

Foto: Michael Erhardsson.