Hoppa till innehållet

Temagrupp om Agenda 2030.

En del av Hela Sverige ska levas interna projekt Stärka regionalt har varit att uppmuntra länsavdelningarnas styrelser att skapa temagrupper inom ett intresseområde för utbyte av kunskap och erfarenheter, samt samverkan.

En av temagrupperna är ”Agenda 2030 Hållbarhet” som sedan april i år tillsammans tittat närmare på innehållet i Agenda 2030. De planerar också att ge ut en skrift med goda hållbarhetsexempel.

Agenda 2030 är en internationell FN-överenskommelse – och en nationell förpliktelse överordnad alla samhällsaktiviteter. Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen.

– Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Vår organisation kan vara en nyckelspelare här, säger Gunilla Almered Olsson, temagruppsledare Agenda 2030 Hållbarhet.

I gruppens arbete har folk från sju länsavdelningar inom Hela Sverige ska leva deltagit.

– Välkomna att hänga på, det blir bara bättre om vi blir fler. För att göra materialet tillgängligt och för att stimulera till ökad regional och lokal aktivitet kommer vi att producera en skrift om Agendamålen med lokala exempel på aktiviteter relaterade till de olika målen, berättar Gunilla.

Hon vill gärna att medlemmar i Hela Sverige ska leva sänder in korta texter på en halv till en sida om det hållbarhetsarbete som pågår i deras bygd. Dessa kan sedan tas med i den planerade skriften. Deadline för detta är 1 mars 2022.

Temagruppen hade en kort presentation av sitt arbete på Hela Sverige ska levas ordförandemöte i Stockholm den 23 november och de planerar ett inspirationsseminarium på Landsbygdsriksdagen i Jönköping i maj 2022.

Vill du veta mer, eller lämna en text? Kontakta Gunilla på epostadress: almered.gunilla@gmail.com eller ring på tfn 0730 914 917. 

På bilden: Gunilla Almered Olsson, temagruppsledare Agenda 2030 Hållbarhet.