Hoppa till innehållet

Ta chansen att nominera dig själv eller en vän redan nu!
Hej alla medlemsföreningar!

Det är vi som är valberedningen för
Hela Sverige ska Leva. Kronoberg och inför årsmötet i Alvesta den
25 mars kl 18:30
behöver vi få in förslag till vilka som ska hjälpa till att hålla fanan för landsbygdsutvecklingen i
Kronobergs län högt.

Läs gärna mer om styrelsen mm på https://helasverige.se/…/…/styrelsen-valberedning-revisorer/

Under 2019 ändrades stadgarna för hur styrelsen ska utses:
”Medlemsföreningarna inom var och en av länets kommuner föreslår en till tre ledamöter till valberedningen, som föreslår en ordinarie ledamot från varje kommun.
Årsstämma eller extra medlemsstämma väljer styrelse och utser ordförandena.”

Vi vill därför påminna om att föreslå ledamöter till styrelsen senast 15 mars till
Roland 070- 527 13 00 eller rolandaxelzon@yahoo.se

Med hjärtliga landsbygdshälsningar
Valberedningen