Hoppa till innehållet

Staffan Nilsson hälsar på hos Transportföretagen.

Tillsammans med journalisten Po Tidholm och riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Jasenko Omanovic (S) diskuterade vår ena ordförande Staffan Nilsson transporter och transportskatter på landsbygden på Transportföretagens morgonseminarium den 30 januari.

Po Tidholm fick inleda och menade att valet i USA delade upp befolkningen mellan stad och land i mycket högre utsträckning än mellan utbildningsgrad, klass eller kön, till exempel. I Sverige pågår ett tydligt definierat urbant, liberalt projekt som riskerar att stänga ute många på landsbygden och detta kan få betydelse i vår valkampanj.

Staffan Nilsson betonade landsbygdens möjligheter och förklarade att vi i Hela Sverige ska leva inte vill ställa stad och land mot varandra - utan vill se en ökad balans.

Riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic och Sten Bergheden var överens om att landsbygdens möjligheter måste öka men hade lite olika vinklar på hur. Medan Sten Bergheden lade tyngdpunkten på att minska till exempel olika transportskatter, poängterade Jasenko Omanovic hur viktigt regeringens arbete med omlokaliseringar av statliga jobb är.

Landsbygden kommer med all säkerhet att var en viktig fråga i valet i år, och vi hoppas få komma och tala om våra visiner på många fler forum!

På bilden från vänster: Staffan Nilsson, Sten Bergheden, Jasenko Omanovic.