Hoppa till innehållet

Sommarens yttranden.

Hela Sverige ska leva har svarat på två remisser under sommaren. 

Den ena skickades in till Socialdepartementet den 25 augusti och avser redovisning av uppdrag att se över förordningen om bidrag till öppenvårdsapoteksservice. Vi svarar ganska utförligt på remissen och inleder med att vi mer ser det som att man återställer en urholkad situation, än att man förstärker. 

Läs vårt yttrande här

Den andra remissen handlar om Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet "Ingen övergödning". Vårt svar skickades till Miljödepartementet den 31 augusti. Vårt svar är utförligt och inleds med att vi delar utredningens övergripande konstaterande att åtgärder behöv för att komma tillrätta med problematiken om övergödning genom att reducera kväve och fosfor. Vi delar också uppfattningen att det är ett lokalt aktivt arbete som behövs för att brister ska kunna rättas till. 

Läs vårt svar här