Hoppa till innehållet

Sök medel för projekt om jämställdhet.

Vill ni starta projekt för att främja jämställdhet? I så fall finns nu statliga medel från Jämställdhetsmyndigheten att söka för detta. Ideella föreningar och stiftelser kan söka och syftet med projektet ska ligga inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Här kan ni läsa mer och ansöka

Ideella föreningar med minst 75 procent kvinnliga medlemmar eller med en sammanslutning med enbart kvinnor kan söka medel för att stärka kvinnors organisering. Det kan ni läsa mer om här

Ett informationsmöte om stöden kommer att hållas på Jämställdhetsmyndigheten i Angered den 2 och 6 mars. Läs mer här